Archif: Contractwyr

Paula Kennedy yn cwrdd â gwirfoddolwyr ymroddedig

Ysgrifennwyd gan / 22-02-2017 / Contractwyr, Cymunedau, Staff

Paula Kennedy meets dedicated volunteers

Ddydd Sul diwethaf, fe wnaeth Zest noddi menter Sunday Munch, i ddosbarthu 69 o fagiau papur brown wedi'u llenwi â brechdanau, creision, teisen, ffrwythau a diod. Byddwn yn noddi'r cinio eto ar 7 Mai os hoffai unrhyw un wirfoddoli.

Darllen mwy …

Hyrwyddwyr Ynni Gwyrdd

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2017 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Green Energy Champions

Mae Cartrefi Melin wedi ymuno â Chwmni Adeiladu P & P Builders i gyflwyno rhaglen effeithlonrwydd ynni ryngweithiol a difyr i Gyngor Eco Ysgol Gynradd Crughywel. Diolch i'r rhaglen rhagorol, mae'r ysgol bellach yn ôl ar y trywydd iawn o ran eu statws baner eco.

Darllen mwy …

Diolch i bartneriaid

Ysgrifennwyd gan / 16-01-2017 / Contractwyr, Partneriaid, Safleoedd

Spreading Christmas cheer

Diolch yn fawr, i'n holl bartneriaid a gyfrannodd amrywiaeth eang o nwyddau Nadolig dros gyfnod y Nadolig i ni ddosbarthu ymysg ein trigolion.

Darllen mwy …

Darparu cefnogaeth i bobl sy’n ddigartref

Ysgrifennwyd gan / 08-11-2016 / Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Staff

Melin staff with the collection

Rydym wedi datblygu cysylltiadau agos gyda Street Life Sarnies sef prosiect a sefydlwyd i helpu’r digartref yn Ne Cymru. Fe wnaeth ymrwymiad a dyfeisgarwch y sylfaenydd Claire Day cymaint o argraff ar y gymdeithas dai gofynasant i staff a chontractwyr ddod â chyfraniadau.

Darllen mwy …

Cadw clwb ieuenctid lleol i fynd

Ysgrifennwyd gan / 23-08-2016 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Keeping local youth club afloat

Mae prosiect Arbed Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda Chyngor Merthyr Tudful, wedi buddsoddi dros £3.5 miliwn i wella effeithlonrwydd ynni 293 o gartrefi yn Twynyrodyn, Merthyr Tudful.

Darllen mwy …