Archif: Corfforaethol

Gofynnon ni am ein cyfathrebu

Ysgrifennwyd gan / 14-05-2020 / Corfforaethol, Trigolion

happy with comms

Gofynnon ni i’n trigolion a oedden nhw’n hapus gyda’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu a nhw yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Darllen mwy …

Rydym yma i chi

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Corfforaethol, Cymunedau, Trigolion

In six weeks of lockdown we've helped our residents in many different ways

Yn y chwe wythnos o’r cyfnod clo, rydym wedi bod yn helpu llawer o’n trigolion mewn gwahanol ffyrdd. Yn ystod y cyfnod hwn rydym yn dal wrth law i helpu gyda gwaith trwsio brys, gwneud yn siŵr bod ein preswylwyr sy’n agored i niwed yn iawn, a chynnig cyngor ariannol. Dysgwch sut i …

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 01-11-2018 / Corfforaethol

Melin Annual Report 2018

Darllen mwy …

Cartrefi Melin yn llwyddo o ran barn hyfywedd ariannol 2018

Ysgrifennwyd gan / 31-10-2018 / Corfforaethol

Melin logo

Mae Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi rhoi’r farn uchaf i ni am hyfywedd ariannol, llywodraethu a gwasanaethau landlord. Mae’r dyfarniad rheoleiddio “Safon/Safon” yn dangos bod gennym arferion ariannol cadarn ar waith, trefniadau llywodraethu a gwasanaethau landlord effeithiol.

Darllen mwy …

Gwobr i brosiect am daclo trais yn y cartref

Ysgrifennwyd gan / 16-10-2018 / Corfforaethol, Gwobrau, Partneriaid, Trigolion

free from fear

Roeddem yn rhan o brosiect a ddatblygwyd gan grŵp o ddarparwyr tai yng Ngwent a wobrwywyd am ei ddull creadigol o daclo trais yn y cartref.

Darllen mwy …