Archif: Corfforaethol

Ysgrifennwyd gan / 01-11-2018 / Corfforaethol

Melin Annual Report 2018

Darllen mwy …

Cartrefi Melin yn llwyddo o ran barn hyfywedd ariannol 2018

Ysgrifennwyd gan / 31-10-2018 / Corfforaethol

Melin logo

Mae Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi rhoi’r farn uchaf i ni am hyfywedd ariannol, llywodraethu a gwasanaethau landlord. Mae’r dyfarniad rheoleiddio “Safon/Safon” yn dangos bod gennym arferion ariannol cadarn ar waith, trefniadau llywodraethu a gwasanaethau landlord effeithiol.

Darllen mwy …

Gwobr i brosiect am daclo trais yn y cartref

Ysgrifennwyd gan / 16-10-2018 / Corfforaethol, Gwobrau, Partneriaid, Trigolion

free from fear

Roeddem yn rhan o brosiect a ddatblygwyd gan grŵp o ddarparwyr tai yng Ngwent a wobrwywyd am ei ddull creadigol o daclo trais yn y cartref.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 06-04-2018 / Corfforaethol, Safleoedd

Mountain View Event

Darllen mwy …

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Ysgrifennwyd gan / 01-02-2018 / Corfforaethol

Modern Slavery Act 2015

Mae Deddf Caethwasiaeth Modern 2015 yn cyfuno nifer o droseddau’n ymwneud â masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth.

Darllen mwy …