Archif: Cymunedau

Casglwyr sbwriel ifanc yn dadorchuddio bin newydd ar stad yng Nghwmbrân

Ysgrifennwyd gan / 01-09-2021 / Cymunedau, Trigolion

Some of the residents that enjoyed the day along with the new bin

Ddydd Mawrth 31 Awst, roeddem yn falch o ymuno â phobl ifanc Clos Cae Nant yng Nghwmbrân i ddadorchuddio bin sbwriel thema ‘dinosor’ newydd sbon ar gyfer y maes chwarae lleol. Ochr yn ochr â'r dadorchuddio cafwyd diwrnod difyr i'r plant lleol, gyda chastell bownsio, gemau a gwobrau.

Darllen mwy …

Hwyl yn yr Haul yn Niwrnod Cymunedol Barrackswood

Ysgrifennwyd gan / 26-08-2021 / Cymunedau, Trigolion

Melin staff helping children with the games

Ar ddydd Mawrth, 24 Awst, roedden ni’n falch o gael chwarae rhan mewn prynhawn cymunedol am ddim a gynhaliwyd gan un o’n cydgymdeithasau tai, Grŵp Pobl, ym man agored Barrackswood, wrth ymyl ystâd Barracksfield yng Nghasnewydd.

Darllen mwy …

Noddi Gwobrau Pride of Gwent

Ysgrifennwyd gan / 26-01-2021 / Cymunedau, Gwobrau, Partneriaid

Pride of Gwent Awards 2020/21 logo

Mae Gwobrau Pride of Gwent yn gyfle i dynnu sylw at bobl, grwpiau a chymunedau anhygoel. Dyma ein harwyr di-glod, a ddylai gael eu cydnabod am y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud.

Darllen mwy …

Cymuned yw popeth

Ysgrifennwyd gan / 09-12-2020 / Cymunedau, Partneriaid

Some of our Maintenance team standing by a Melin van

Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd cefnogi cymunedau lleol ac mae hyn wrth galon pob peth a wnawn. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati, mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE, ac yn ein galluogi i gefnogi ein hysgolion partner.

Darllen mwy …

Cefnogi ein partneriaid mewn ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 29-10-2020 / Cymunedau, Staff

Melin staff Georgina and Emily visit Llanyrafon Primary

Mae pwysigrwydd cefnogi ein cymunedau lleol wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy, y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati. Mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE.

Darllen mwy …