Archif: Cymunedau

Gwaith yn dechrau ar gartrefi gwarchodedig ym Mhilgwenlli

Ysgrifennwyd gan / 15-06-2020 / Cymunedau, Safleoedd, Trigolion

architects drawing of new sheltered homes

Bydd ailddatblygiad sylweddol o lety i bobl hŷn ym Mhilgwenlli yn dechrau’r mis yma gyda dymchwel bloc o fflatiau gwag.

Darllen mwy …

£1 miliwn mewn 10 wythnos

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Cymunedau, Staff, Trigolion

graphic showing £1million

Dyna faint o arian y mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi ennill i’n trigolion ers ychydig cyn y cyfnod clo.

Darllen mwy …

Dreigiau’n Cludo

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

Dragons stadium and dragons deliver logo

Os ydych chi’n un o drigolion Melin sy’n hunan-ynysu ac angen siopa neu feddyginiaeth, efallai gall Dreigiau’n Cludo helpu.

Darllen mwy …

Rydym yma i chi

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Corfforaethol, Cymunedau, Trigolion

In six weeks of lockdown we've helped our residents in many different ways

Yn y chwe wythnos o’r cyfnod clo, rydym wedi bod yn helpu llawer o’n trigolion mewn gwahanol ffyrdd. Yn ystod y cyfnod hwn rydym yn dal wrth law i helpu gyda gwaith trwsio brys, gwneud yn siŵr bod ein preswylwyr sy’n agored i niwed yn iawn, a chynnig cyngor ariannol. Dysgwch sut i …

Darllen mwy …

IWD2020

Ysgrifennwyd gan / 04-03-2020 / Cymunedau

IWD2020

This Sunday, the 8th March is International Women’s Day, we wanted to celebrate inspirational women living in our communities.We visited Newport to speak with two residents who wanted to share their stories.

Darllen mwy …