Archif: Gwobrau

Gwobr i brosiect am daclo trais yn y cartref

Ysgrifennwyd gan / 16-10-2018 / Corfforaethol, Gwobrau, Partneriaid, Trigolion

free from fear

Roeddem yn rhan o brosiect a ddatblygwyd gan grŵp o ddarparwyr tai yng Ngwent a wobrwywyd am ei ddull creadigol o daclo trais yn y cartref.

Darllen mwy …

Cwmnïau Gorau 2018

Ysgrifennwyd gan / 15-03-2018 / Gwobrau, Staff

Best Companies 2018

Dyma’r bedwaredd flwyddyn i ni yn y Lle Gorau i Weithio yn y Sector Dielw gan The Sunday Times. Ac mae gennym, yn bendant, reswm i ddathlu, a dyma pam:

Darllen mwy …

sut wnaethoch chi ei wneud yn y cwis?

Ysgrifennwyd gan / 19-06-2017 / Contractwyr, Gwobrau, Safleoedd

How did you do in the quiz?

Gwiriwch eich atebion i'r gwanwyn Melin cwis!

Darllen mwy …

Cartrefi Melin yn cyrraedd safle 37 ymhlith y 100 sefydliad gorau i weithio iddo yn y DU

Ysgrifennwyd gan / 23-02-2017 / Gwobrau

We're 37th

Rydym wedi cyrraedd safle 37 yn rhestr 100 uchaf y sefydliad dielw gorau i weithio iddo yn 2017, yn ôl y Sunday Times.

Darllen mwy …

Dathlu Mawr i Dîm Bod yn Wyrddach Am Ennill Gwobr

Ysgrifennwyd gan / 22-02-2017 / Being Greener, Gwobrau

Award Success for our Being Greener Team

Llongyfarchiadau i'n tîm Bod yn Wyrddach ar eu llwyddiant yng Ngwobrau Rhanbarthol Effeithlonrwydd Ynni ar 15 Chwefror 2017.

Darllen mwy …