Archif: Partneriaid

Gwyrdd yw’r ffordd ymlaen

Ysgrifennwyd gan / 17-05-2021 / Partneriaid

Photo of Melin staff with staff from Highcross Security & Electrical

Rydym wedi rhoi lleihau ein ôl troed carbon wrth graidd popeth rydym yn ei wneud, gyda thîm penodol ar gyfer lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd – gwyrdd yw’r ffordd ymlaen i ni. Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun tair blynedd i ddatgarboneiddio ein fflyd o 60 o gerbydau, gyda chwmni o Gasnewydd Mon Motors ac rydym yn disgwyl derbyn ein cerbydau trydan llwyr fis Mehefin eleni.

Darllen mwy …

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021

Ysgrifennwyd gan / 03-03-2021 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Paula Kennedy holding up the International Women's Day logo

Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021 yw #DewisHerio. Mae DRhM yn ddiwrnod da i herio ni’n hunain, nid yn unig am yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni mewn perthynas â chydbwysedd rhywedd ym Melin ond hefyd yn fwy eang, oherwydd, er ein bod ni’n gallu dathlu bod ein bwlch cyflog yn ôl rhyw yn sero, rydym yn gwybod bod llawer gennym i’w wneud i fod yn sefydliad gwirioneddol amrywiol a chynhwysol.

Darllen mwy …

Codi dros £16,000 ar gyfer Hosbis St David

Ysgrifennwyd gan / 10-02-2021 / Partneriaid

The Melin team at Kolor Dash in 2019

Fe gefnogon ni Gofal Hosbis St David yn ystod 2019 a 2020. Trwy noddi digwyddiad, codi arian yn y swyddfa (pan oedd modd) a chodi arian ar-lein, llwyddodd Melin a’n staff hael i godi £16,599.38 clodwiw ar gyfer yr elusen.

Darllen mwy …

Noddi Gwobrau Pride of Gwent

Ysgrifennwyd gan / 26-01-2021 / Cymunedau, Gwobrau, Partneriaid

Pride of Gwent Awards 2020/21 logo

Mae Gwobrau Pride of Gwent yn gyfle i dynnu sylw at bobl, grwpiau a chymunedau anhygoel. Dyma ein harwyr di-glod, a ddylai gael eu cydnabod am y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud.

Darllen mwy …

Elusen leol TRAC2 yn derbyn rhodd o fan ar gyfer y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 17-12-2020 / Partneriaid

Staff from Melin met with Trac2 with the new van

Oherwydd y cymal buddion cymunedol yn ein cytundebau, a’n partneriaeth gyda Robert Price, rydym wedi gallu rhoi fan i TRAC2. Trefnon ni i waith graffeg gael ei osod ar un o’n faniau sydd ar brydles a’i roi i dîm TRAC2 sy’n gwneud cymaint o waith yn lleol i gefnogi’r rheiny sydd mewn angen yn ein cymunedau.

Darllen mwy …