Archif: Partneriaid

Ymunwch â’n Bwrdd

Ysgrifennwyd gan / 19-10-2021 / Corfforaethol, Partneriaid

join our board

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Acorn Executive Search i benodi dau Aelod newydd o’r Bwrdd.Bydd yn cynnig diwylliant hwyliog, cyfeillgar a chynhwysol i chi. Mae’r rhain yn swyddi gyda thâl.

Darllen mwy …

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb

Ysgrifennwyd gan / 07-10-2021 / Partneriaid, Trigolion

Stop Hate logo

Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb rhwng 9fed a 16eg Hydref. Dyma wybodaeth o Heddlu Gwent.

Darllen mwy …

Cymdeithasau Tai’n ymuno â Chyfiawnder Tai Cymru i drawsnewid Tir Eglwys gynt i fod yn Dai Fforddiadwy

Ysgrifennwyd gan / 10-08-2021 / Partneriaid

St Matthew's church

Mae Cartrefi Melin wrth eu bodd o fedru rhannu’r newyddion eu bod wedi ymuno â chymdeithasau tai eraill yn ne Cymru i ffurfio consortiwm newydd a fydd yn gweithio ochr yn ochr â Chyfiawnder Tai Cymru i drawsnewid hen dir eglwysig i fod yn gartrefi fforddiadwy i’w rhentu.

Darllen mwy …

Gwyrdd yw’r ffordd ymlaen

Ysgrifennwyd gan / 17-05-2021 / Partneriaid

Photo of Melin staff with staff from Highcross Security & Electrical

Rydym wedi rhoi lleihau ein ôl troed carbon wrth graidd popeth rydym yn ei wneud, gyda thîm penodol ar gyfer lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd – gwyrdd yw’r ffordd ymlaen i ni. Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun tair blynedd i ddatgarboneiddio ein fflyd o 60 o gerbydau, gyda chwmni o Gasnewydd Mon Motors ac rydym yn disgwyl derbyn ein cerbydau trydan llwyr fis Mehefin eleni.

Darllen mwy …

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021

Ysgrifennwyd gan / 03-03-2021 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Paula Kennedy holding up the International Women's Day logo

Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021 yw #DewisHerio. Mae DRhM yn ddiwrnod da i herio ni’n hunain, nid yn unig am yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni mewn perthynas â chydbwysedd rhywedd ym Melin ond hefyd yn fwy eang, oherwydd, er ein bod ni’n gallu dathlu bod ein bwlch cyflog yn ôl rhyw yn sero, rydym yn gwybod bod llawer gennym i’w wneud i fod yn sefydliad gwirioneddol amrywiol a chynhwysol.

Darllen mwy …