Archif: Partneriaid

Elusen leol TRAC2 yn derbyn rhodd o fan ar gyfer y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 17-12-2020 / Partneriaid

Staff from Melin met with Trac2 with the new van

Oherwydd y cymal buddion cymunedol yn ein cytundebau, a’n partneriaeth gyda Robert Price, rydym wedi gallu rhoi fan i TRAC2. Trefnon ni i waith graffeg gael ei osod ar un o’n faniau sydd ar brydles a’i roi i dîm TRAC2 sy’n gwneud cymaint o waith yn lleol i gefnogi’r rheiny sydd mewn angen yn ein cymunedau.

Darllen mwy …

Cymuned yw popeth

Ysgrifennwyd gan / 09-12-2020 / Cymunedau, Partneriaid

Some of our Maintenance team standing by a Melin van

Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd cefnogi cymunedau lleol ac mae hyn wrth galon pob peth a wnawn. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati, mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE, ac yn ein galluogi i gefnogi ein hysgolion partner.

Darllen mwy …

Datganiad i’r wasg: Partneriaeth ar ei gorau

Ysgrifennwyd gan / 01-10-2020 / Partneriaid

Welsh housing association logos

Mae Llythrennedd Carbon Cartrefi Cymru yn gonsortiwm o 27 o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymreig sydd wedi cyd-gronni eu harian a’u hadnoddau i wella Llythrennedd Carbon oddi mewn i’w sefydliadau.

Darllen mwy …

Rydym wedi noddi Gwobrau Chwaraeon y South Wales Argus 2020

Ysgrifennwyd gan / 23-09-2020 / Partneriaid

Young children waving a Newport County flag

Rydym yn ymrwymedig i greu cymunedau ffyniannus, diwylliant gwaith gwych, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar drigolion, a rhaglen a o ddatblygiadau newydd. Rydym yn ymroi at wrando ac ymgysylltu â thrigolion a’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddyn nhw.

Darllen mwy …

Cefnogi ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 22-09-2020 / Partneriaid

Melin member Trish and Councillor Giles Davies

Yr wythnos yma gwnaeth ein rhaglen ysgolion – FACE rodd fawr i gynllun Yn ôl i’r Ysgol y Cynghorydd Giles Davies yn Nhorfaen. Rhoddon ni 250 o flychau pensiliau, 100 o badiau ysgrifennu, 120 naddwr, 100 pren mesur, 120 ffon glud, 50 cyfrifiannell gwyddonol a 2,500 o bennau ysgrifennu! Roedd ein rhodd yn werth bron i £900.

Darllen mwy …