Archif: Staff

Pen-blwydd Hapus Zest!

Ysgrifennwyd gan / 17-09-2021 / Staff

10 years of Zest logo

Rydym yn dathlu 10 mlynedd o’n menter Iechyd a Lles arobryn – Zest! Roedd gyda ni angerdd a brwdfrydedd i wella iechyd a lles ein staff.

Darllen mwy …

Mae achub bywyd yn waith bob dydd

Ysgrifennwyd gan / 02-06-2021 / Gwobrau, Staff

Paula giving Nathan his award

Rydym wedi cyflwyno gwobr newydd i gydnabod staff sy’n dangos ymddygiad eithriadol yn y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae gwobr RISE wedi ei rhoi i bedwar aelod o’n tîm Cynnal a Chadw’n ddiweddar ar ôl i bob un ohonyn nhw helpu i achub bywyd rhywun.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 17-03-2021 / Staff

Zero pay gay

Darllen mwy …

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021

Ysgrifennwyd gan / 03-03-2021 / Corfforaethol, Partneriaid, Staff

Paula Kennedy holding up the International Women's Day logo

Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2021 yw #DewisHerio. Mae DRhM yn ddiwrnod da i herio ni’n hunain, nid yn unig am yr hyn yr ydym yn ceisio’i gyflawni mewn perthynas â chydbwysedd rhywedd ym Melin ond hefyd yn fwy eang, oherwydd, er ein bod ni’n gallu dathlu bod ein bwlch cyflog yn ôl rhyw yn sero, rydym yn gwybod bod llawer gennym i’w wneud i fod yn sefydliad gwirioneddol amrywiol a chynhwysol.

Darllen mwy …

Wythnos brentisiaeth 2021

Ysgrifennwyd gan / 08-02-2021 / Staff

Katie and Daniel

Cynhelir Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol 2021 rhwng yr 8fed a’r 14eg o Chwefror 2021. Bydd y dathliad wythnosol blynyddol sy'n dathlu prentisiaethau yn taflu goleuni ar y gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud gan gyflogwyr a phrentisiaid ledled y wlad.

Darllen mwy …