Archif: Staff

Ysgrifennwyd gan / 12-03-2020 / Staff

Tenancy Sustainability Success

Darllen mwy …

Cyngor ar ynni yn helpu Ken

Ysgrifennwyd gan / 05-03-2020

Energy advice helps Ken

Cyngor ar ynni yn helpu KenRoedd Ken o Bont-y-pŵl mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd pan gysylltodd ein Cynghorydd Ynni David Wallace ag ef a’i helpu.

Darllen mwy …

Number six in 2020!

Ysgrifennwyd gan / 24-02-2020 / Staff

Number six in 2020!

We have entered The Sunday Times 100 Best Not-For-Profit Organisations to work at since 2015, coming sixth this year is fantastic reward and recognition for all the hard work of our dedicated and caring staff. Each year just keeps getting better and better.

Darllen mwy …

Wythnos #iwill 2019

Ysgrifennwyd gan / 19-11-2019 / Staff

#iwill Week 2019

Dave Halford a ymunodd â’n Tîm Cynaliadwyedd yng Nghartrefi Melin yn ddiweddar.Mae ei stori yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i eraill, sut mae hyn yn rhoi hwb i'ch sgiliau cyflogadwyedd, ac yn cynyddu eich lles.

Darllen mwy …

Rydym wedi Ennill!

Ysgrifennwyd gan / 18-11-2019 / Staff

We won - Best place to Work Award

Rydym wedi ennill Gwobr Lle Gorau i Weithio y South Wales Argus.Wrth gwrs, roeddem eisoes yn gwybod hyn, ond roedd cael cydnabyddiaeth gan yr Argus yn wych. Da iawn i bawb arall a enillodd a’r terfynwyr ar y noson, roedd yn ddigwyddiad rhagorol.

Darllen mwy …