Archif: Staff

Cefnogi ein partneriaid mewn ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 29-10-2020 / Cymunedau, Staff

Melin staff Georgina and Emily visit Llanyrafon Primary

Mae pwysigrwydd cefnogi ein cymunedau lleol wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy, y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati. Mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE.

Darllen mwy …

£1 miliwn mewn 10 wythnos

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Cymunedau, Staff, Trigolion

graphic showing £1million

Dyna faint o arian y mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi ennill i’n trigolion ers ychydig cyn y cyfnod clo.

Darllen mwy …

Parhau i gefnogi Dewi Sant

Ysgrifennwyd gan / 24-04-2020 / Staff

Still supporting St David's

Rydym wedi dewis Gofal Hosbis Dewi Sant i fod yn Elusen y Flwyddyn ar gyfer 2019 a 2020. Yn y cyfnod anodd hwn, roeddem eisiau parhau i gefnogi felly rhaid oedd meddwl yn arloesol.

Darllen mwy …

Gyda’n Gilydd

Ysgrifennwyd gan / 03-04-2020 / Staff, Trigolion

Together We Can

Gyda’n Gilydd, Gallwn yw ein prosiect celf cymunedol ar-lein newydd. Ar yr adeg anodd hon, roeddem ni am greu darn o gelf sy’n crynhoi’r hyn sy’n gwneud pobl yn hapus.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 16-03-2020 / Staff

zero pay gap

Darllen mwy …