Archif: Trigolion

Gwaith yn dechrau ar gartrefi gwarchodedig ym Mhilgwenlli

Ysgrifennwyd gan / 15-06-2020 / Cymunedau, Safleoedd, Trigolion

architects drawing of new sheltered homes

Bydd ailddatblygiad sylweddol o lety i bobl hŷn ym Mhilgwenlli yn dechrau’r mis yma gyda dymchwel bloc o fflatiau gwag.

Darllen mwy …

£1 miliwn mewn 10 wythnos

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Cymunedau, Staff, Trigolion

graphic showing £1million

Dyna faint o arian y mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi ennill i’n trigolion ers ychydig cyn y cyfnod clo.

Darllen mwy …

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Trigolion

Anti-social behaviour

Ar ddechrau’r pandemig fis Mawrth, cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesurau i ddiogelu pobl rhag cael eu troi allan o’u cartrefi.

Darllen mwy …

Gofynnon ni am ein cyfathrebu

Ysgrifennwyd gan / 14-05-2020 / Corfforaethol, Trigolion

happy with comms

Gofynnon ni i’n trigolion a oedden nhw’n hapus gyda’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu a nhw yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Darllen mwy …

Dreigiau’n Cludo

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2020 / Cymunedau, Partneriaid, Trigolion

Dragons stadium and dragons deliver logo

Os ydych chi’n un o drigolion Melin sy’n hunan-ynysu ac angen siopa neu feddyginiaeth, efallai gall Dreigiau’n Cludo helpu.

Darllen mwy …