Archif: Trigolion

Ysgrifennwyd gan / 26-10-2020 / Trigolion

A graphic of a house covered by an umbrella

Darllen mwy …

Y 10 awgrym gorau i sicrhau bod eich cartref yn barod ar gyfer y gaeaf

Ysgrifennwyd gan / 23-09-2020 / Trigolion

Illustration of a house in winter

Edrychwch ar ein canllaw defnyddiol er mwyn i chi gael eich cartref yn barod ar gyfer y gaeaf. Rydym wedi cynnwys ychydig o adnoddau a ffyrdd y gallwch gysylltu â ni os oes angen unrhyw help arnoch.

Darllen mwy …

Credyd brys i aelwydydd sydd â mesuryddion rhagdalu

Ysgrifennwyd gan / 19-08-2020 / Trigolion

fuel vouchers

Dim ond tair wythnos sydd ar ôl i hawlio credyd argyfwng ar gyfer aelwydydd gyda mesuryddion rhagdalu.

Darllen mwy …

Sut rydym yn gosod ein rhent

Ysgrifennwyd gan / 30-06-2020 / Trigolion

Illustration of a Melin home

Pan fyddwn yn gosod rhent, rydym yn ystyried pethau fel lleoliad, math o eiddo a maint yr eiddo.Mae’r rhan fwyaf o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru wedi cael eu holi am eu barn ar sut mae landlordiaid yn gosod rhent. Yn ystod Gorffennaf ac Awst, byddwn yn ymgynghori gyda’n trigolion trwy arolwg byr. Bydd eich atebion yn ein helpu i benderfynu sut yr ydym yn cynllunio ein rhent yn y dyfodol.

Darllen mwy …

Materion Gwaith

Ysgrifennwyd gan / 23-06-2020 / Trigolion

melin logo we're here for you

Mae ein Swyddogion Cyflogaeth wedi helpu nifer o drigolion i wella’u sgiliau a chael hyd i waith.

Darllen mwy …