Archif: Ynni

Ysgrifennwyd gan / 23-11-2016 / Being Greener, Gwobrau, Staff, Ynni

Awarding News

Darllen mwy …

Cyngor ar ynni a mesuryddion deallus

Ysgrifennwyd gan / 10-11-2016 / Being Greener, Partneriaid, Trigolion, Ynni

Energy advice and smart meters

Mae ymchwil a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016 gan National Energy Action, Cymru yn dangos bod tua 29,000 o bobl dal i fod yn byw mewn tlodi, er gwaethaf y ffaith bod aelwydydd tlawd o ran tanwydd wedi gostwng 6% yn y pedair blynedd diwethaf.

Darllen mwy …

Wythnos Fawr Arbed Ynni 2016

Ysgrifennwyd gan / 31-10-2016 / Being Greener, Cymunedau, Ynni

Big Energy Saving Week

Mae’n Wythnos Fawr Arbed Ynni, ac rydym ni’n cefnogi’r ymgyrch cenedlaethol sy’n helpu pobl i dorri’u biliau ynni a chael cymorth ariannol.

Darllen mwy …

Cael trefn ar nwy a thrydan

Ysgrifennwyd gan / 10-10-2016 / Being Greener, Corfforaethol, Cymunedau, Trigolion, Ynni

Get your gas and electricity under control

Rydym yn helpu i ledaenu’r neges; Mesuryddion Deallus yw’r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan a fydd yn cymryd lle’r mesuryddion traddodiadol yn ein cartrefi. Caiff pob cartref yn Lloegr, yr Alban a Chymru gynnig mesurydd deallus, am ddim, rhwng nawr a 2020.

Darllen mwy …

Cadw clwb ieuenctid lleol i fynd

Ysgrifennwyd gan / 23-08-2016 / Being Greener, Contractwyr, Cymunedau, Partneriaid, Ynni

Keeping local youth club afloat

Mae prosiect Arbed Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda Chyngor Merthyr Tudful, wedi buddsoddi dros £3.5 miliwn i wella effeithlonrwydd ynni 293 o gartrefi yn Twynyrodyn, Merthyr Tudful.

Darllen mwy …