sut wnaethoch chi ei wneud yn y cwis?

Ysgrifennwyd gan
19-06-2017

Diolch yn fawr i bawb a mynd i mewn i'r rhifyn y gwanwyn y cwis Melin a llongyfarchiadau i'n enillydd Mrs Edwards o Ebbw Vale!

Edrychwch ar yr atebion isod i weld sut wnaethoch chi:

Atebion

1. a) Ymgynnull b) Smuck
2. Paraguay
3. Woodward
4. Aston Villa
5. Charles Dickins
6. Carbon deuocsid
7. Dodrefn
8. Ocsigen
9. Saith
10. Monopoly
11. Richard Attenborough
12. Chwefror/Mawrth
13. New Zealand
14. Danube


Os byddwch yn colli cwis hwn, peidiwch â mynd i banig! Mae gennym un arall yn ein rhifyn sydd ar ddod o Melin News, felly os ydych am wella eich sgôr olaf neu roi cynnig ar eich lwc am y tro cyntaf, anfonwch eich atebion a gallech ennill £ 25 o dalebau stryd fawr.

Contractwyr, Gwobrau, Safleoedd