Swyddi gyda Phartneriaid

Ar y dudalen hon fe welwch detholiad o swyddi sydd ar gael gan ein partneriaid. Bydd cysylltiadau i naill ai'r safleoedd eu hunain i wneud cais neu wybodaeth berthnasol ar gyfer cyflwyno eich CV neu ffurflen gais. I gael awgrymiadau a chyngor i helpu i roi hwb i'ch ymdrechion i chwilio am waith; gan gynnwys cymorth i lunio CV, cyngor ar gyfer cyfweliadau a chefnogaeth i lenwi ffurflenni cais mynnwch gip ar The Daily Jobseeker

Os ydych yn ystyried newid gyrfa beth am fwrw golwg ar y rifyn hwn o Gylchgrawn Changing Careers.

I unrhyw un sy'n gadael addysg, mae gwefan ddefnyddiol o'r enw Moving On.

I chwilio am swyddi'n gyffredinol ar draws unrhyw rhai o'r safleoedd recriwtio, cliciwch ar y logos isod:

1-acorn.jpg2-total.jpg3-indeed.jpg
4-monster.jpg5-fish4.jpg6-reed_0.jpgGallwch hefyd gadw llygad ar ein tudalennau Facebook a Twitter i weld unrhyw gyfleoedd gwaith.