Sut rydym yn perfformio

housing-policy.png

Rydym wedi cael eu hasesu'n ddiweddar gan dîm Rheoleiddio Llywodraeth Cymru. Amlygodd yr asesiad rai cyflawniadau rhagorol ers ein harolygiad diwethaf. Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.

Barn Reoliadol Llywodraeth Cymru (PDF Saesneg / PDF Cymraeg).

Rydym am i'n trigolion i dderbyn y lefel orau o wasanaeth posibl, ac mae'r dudalen hon yn rhoi cyfle i ni ddangos pa mor dda rydym yn perfformio. Byddwn yn gofyn i chi sut yr ydym yn ei wneud ac yn cyflwyno canlyniadau ar y dudalen hon. Drwy arolygon rheolaidd fydd yn cael eu cynnal bob mis, byddwch yn gweld sut yr ydym yn perfformio a sut rydym yn bwriadu gwella.

Mae canlyniadau diweddaraf o Foddhad ein Tenantiaid a Thrigolion (STAR) yn ymddangos isod:

feb-star-2016.png

feb-star-results-2016.png
STAR 2015

Dogfennau

Mae yna hefyd nifer o ddogfennau sy'n dangos sut yr ydym yn perfformio. Mae'r adborth yr ydym yn ei dderbyn yn ein arwain ar sut i wella ein gwasanaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am ein perfformiad, neu sylwadau ar sut y gallwn wella, yna e-bostiwch enquiries@melinhomes.co.uk.