Yn ôl i Gweithio i Melin

Y Cwmnïau Gorau yn y DU i Weithio iddynt

Cwmnïau Gorau

Rydym yn credu bod Melin yn lle gwych i weithio ynddo, ac mae ein staff yn credu hynny hefyd, dyna pam rydym ar dair rhestr o’r cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yn y DU ar gyfer 2022:

  • Rhif 61 o’r Cwmnïau Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU.
  • Rhif 5 o’r Cymdeithasau Tai Gorau i Weithio iddynt yn y DU, rhif 1 yng Nghymru.
  • Rhif 9 o’r Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru.
Logo 100 o Gwmnïau Gorau’r DU, 25 Cymdeithas Tai Orau, a logo 30 o Gwmnïau Gorau Cymru

Safon Iechyd Corfforaethol

Rydym unwaith eto wedi cael dyfarniad Safon Iechyd Corfforaethol Aur a Phlatinwm gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Safon Iechyd Corfforaethol yn rhan o’u rhaglen ‘Cymru Iach ar Waith’ ac mae’n rhan o’r nod cenedlaethol o ansawdd ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.

Gallwch ddarllen ein stori newyddion yn llawn a dysgu mwy trwy fynd at wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.