Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i Rhent, arian a biliau

Cymorth yn eich ardal leol

Darlun o gadwyn o bobl o bapur yn dal dwylo

Ar draws cymunedau Melin mae yna elusennau, mudiadau a grwpiau sy’n cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl sy’n wynebu caledi. Yma, rydyn ni wedi casglu manylion y mudiadau sydd ar waith yn ardaloedd ein hawdurdodau lleol a’r cymorth sydd ar gael ganddyn nhw.

Os ydych chi’n cynrychioli grŵp lleol neu elusen leol ac nid yw’ch manylion wedi eu rhestru, rhowch wybod i ni. E-bost news@melinhomes.co.uk Yna, gallwn ddiweddaru’r dudalen.

Torfaen

Banciau bwyd
Trafnidiaeth gymunedol
 • Cludiant Cymunedol Torfaen: 01633 874686
 • Age Connects Torfaen: 01495 769264
Plant a phobl ifanc
Pobl hŷn
 • Mae Age Connects Torfaen yn rhedeg amrywiaeth helaeth o wasanaethau i bobl hŷn, gan gynnwys cyfeillio, cymorth dementia, dosbarthiadau coginio/crefftau a mwy.
Cymorth arall

Mae gan Zero Waste Torfaen ddewis helaeth o gynnyrch misglwyf eco-gyfeillgar ar gael i breswylwyr y mae eu hangen arnynt.

Sir Fynwy

Banciau bwyd
 • Mae gan sawl un o drefi mwy Sir Fynwy fanciau bwyd sy’n gwasanaethu’r trefi a’r ardaloedd o’u hamgylch. Mae’r rhain yn cynnwys Y Fenni, Trefynwy a Chas-gwent.
 • Yn ogystal â banciau bwyd, mae yna nifer o bantrïoedd / oergelloedd cymunedol yn y sir. Gallwch ddod o hyd i’r rhain ym Mhorthsgiwed, Trefynwy, Y Fenni a Chas-gwent.
Trafnidiaeth gymunedol
 • Cynllun Ceir Cymunedol Bridges: 01600 228787
 • Trafnidiaeth Gymunedol Grass Routes: 0800 085 8015
Plant a phobl ifanc
Pobl hŷn
 • Mae Gwasanaeth Cyswllt Lleol Sir Fynwy yn rhoi cymorth i bobl hŷn sydd wedi eu hynysu’n gymdeithasol yn y sir, ac yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol/clybiau cinio yn rheolaidd mewn lleoliadau amrywiol.

Casnewydd

Banciau bwyd
Trafnidiaeth gymunedol
 • Trafnidiaeth Gymunedol Grass Routes: 0800 085 8015
Plant a phobl ifanc
Pobl hŷn
Cymorth arall

Yn ogystal â’i banc bwyd, mae Ymddiriedolaeth Raven House yn casglu hen ddodrefn ac yn eu rhoi i’r rheiny y mae eu hangen arnynt.

Blaenau Gwent

Banciau bwyd
Trafnidiaeth gymunedol
 • Cynllun Ceir Blaenau Gwent: 07706 644275
 • Transport to Health Tredegar: 07939 812395
Plant a phobl ifanc

Powys

Banciau bwyd
 • Gwasanaethir rhan ddeheuol Powys, lle mae preswylwyr Melin yn byw, gan fanciau bwyd yn Aberhonddua Llandrindod.
Trafnidiaeth gymunedol
 • Biwro Gwirfoddoli Crughywel: 01873 812177
Plant a phobl ifanc