Yn ôl i Gweithio i Melin

Buddion

Rydym yn credu bod Melin yn lle gwych i weithio ynddo, ac mae ein staff yn credu hynny hefyd, dyna pam rydym ar dair rhestr o’r cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yn y DU ar gyfer 2022:

 • Rhif 73 o’r Cwmnïau Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU
 • Rhif 6 o’r Cymdeithasau Tai Gorau i Weithio iddynt yn y DU
 • Rhif 17 o’r Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru

Iechyd, lles a chydbwysedd gwaith a bywyd

Rydym am i staff fod yn nhw eu hunain yn y gwaith a theimlo eu bod yn cael eu cefnogi wrth fwynhau cydbwysedd iach o fywyd a gwaith ar yr un pryd. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i staff:

 • Amser hyblyg (i staff yn y swyddfa)
 • Oriau gweithio hyblyg – dim oriau craidd
 • Ystafelloedd tawel ar gael ar gyfer seibiant
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 30 ar ôl cyfnod o wasanaeth
 • Gwyliau mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Gwyliau Banc
 • Polisi cyfeillgar i’r teulu
 • Polisi gweithio ystwyth
 • Pensiwn
 • Cyngor ariannol am ddim
 • Cwnsela am ddim
 • Dysgu a datblygu wedi eu teilwra i staff
 • Diodydd poeth am ddim
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Gostyngiad ar gost aelodaeth o gampfa
 • Dau gynllun seiclo i’r gwaith
 • Ffrwythau am ddim
 • Cynilion staff
 • Siop byrbrydau i staff
 • Prawf llygaid am ddim
 • Brechu am ddim at y ffliw

15 pwynt gwefru ceir trydan

Ein buddion ychwanegol

Pan fyddwch chi’n gweithio yma, mae yna amrywiaeth eang o fuddion yn ogystal â’r buddion yr ydym wedi rhestru eisoes. Mae gennych chi chwe phwynt i’w gwario pob blwyddyn ar ba bynnag gymysgedd o fuddion yr ydych yn dymuno:

 • Gwobrwyon yn y Gwaith – arbedion go iawn gyda 900 o adwerthwyr
 • Yswiriant iechyd preifat i chi a’ch teulu
 • Cynllun arian parod iechyd
 • Gwiriad iechyd am ddim
 • Ffioedd aelodaeth broffesiynol
 • Benthyciad car
 • Aelodaeth o’r AA