Yn ôl i Amdanon Ni

Cyhoeddiadau

Rydym yn cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau yn ystod y flwyddyn; ein strategaeth gorfforaethol (cynlluniau busnes gynt), cylchgronau amrywiol i drigolion, a chyhoeddiadau eraill, yn fewnol ac yn allanol, sy’n ymwneud â Melin, ac mae’r cyfan i’w gweld yma. Mae nifer ar gael yn Gymraeg.

Strategaeth Gorfforol a Cynllun Busnes

  • Strategaeth Gorfforol 2021
  • Strategaeth Gorfforol 2020
  • Strategaeth Gorfforol 2019 (Saesneg) / Strategaeth Gorfforol 2019 (Cymraeg)
  • Strategaeth Gorfforol 2018 (Saesneg) / Strategaeth Gorfforol 2018 (Cymraeg)
  • Strategaeth Gorfforol 2017 (Saesneg) / Strategaeth Gorfforol 2017 (Cymraeg)
  • Cynllun Busnes 2016 (Saesneg) / Cynllun Busnes 2016 (Cymraeg)
  • Cynllun Busnes 2015
  • Cynllun Busnes 2014
  • Cynllun Busnes 2013 (Saesneg) / Cynllun Busnes 2013 (Cymraeg)
  • Cynllun Busnes 2012

Cylchlythyr/cylchgronau trigolion

Ein cylchlythyr presennol i bobl mewn cynlluniau cysgodol yw Melin Bitesize, newyddlen pedair tudalen i’r rheiny heb fawr neu ddim mynediad at y rhyngrwyd. Gallwch lawrlwytho copïau yma. O Rifyn 6 ymlaen fe wnaethom ni gynyddu nifer y tudalennau i wyth ac addasu fersiynau i bob sir.

Yn ystod pandemig Covid-19, cynhyrchon ni bedwar rhifyn o gylchgrawn gyda’r enw Time In. Am yr holl storïau newyddion cymunedol diweddaraf, cymerwch gipolwg ar ein hadran Newyddion.

Cyn Time In, y cylchgrawn y buom yn cynhyrchu hiraf oedd Melin News, a gyflenwyd i drigolion a chynlluniau gwarchodedig.

Arolygon Tenantiaid a Thrigolion (STAR)

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canlyniadau mor bell yn ôl â 2016/17.