Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Cysylltu â Melin

Mae yna lawer o ffyrdd i gysylltu, naill ai trwy ein gwefan, ar gyfryngau cymdeithasol, dros y ffôn neu neges destun.

Angen cysylltu â ni?

Trwy lenwi cymaint o wybodaeth ag y gallwch, bydd ein Tîm Cyswllt Cwsmeriaid yn gallu delio â’ch mater yn gyflymach o lawer.

If you’re a resident, please let us know your Melin address so we can sort your issue quicker.

Gallwch siarad â ni’n fyw ar ein safle, neu lenwi’r ffurflen gyswllt uchod.

Ffoniwch ni ar

01495 745 910

Tecstiwch ni ar

07860 055 229

Rydym ni hefyd ar Facebook a Twitter a nawr, gallwch decstio ni ar WhatsApp.

Anfonwch neges i ni ar WhatsApp

+447830365910

Cartrefi Melin
Tŷ’r Felin
Lower Mill Field
Pont-y-pŵl
Torfaen NP4 0XJ

Cael cyfarwyddiadau

Pynciau poblogaidd

Chwilio am rywbeth penodol?

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi

Gweithio ym Melin

Mae pob un ohonom sy'n gweithio yma yn angerddol dros wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Ewch ati i ganfod cyfleoedd newydd ym Melin.

Canfod mwy

Ein diwylliant

Mae pob un ohonom sy'n gweithio yma yn angerddol dros wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Ewch ati i ganfod cyfleoedd newydd ym Melin.

Canfod sut