Yn ôl i Cymryd rhan

Digwyddiadau cymunedol

Dyw Melin ddim yn golygu dim ond brics a morter; mae’n golygu ymgysylltu â thrigolion, cefnogi cymunedau chael cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd i drigolion gael cyfle i ddylanwadu ar ein gwasanaethau a rhoi barn am sut y mae’r gwasanaethau yma’n cael eu cyflenwi.

Cefnogi eich digwyddiadau

Os oes gennych chi ddigwyddiad yr hoffech chi i ni eich helpu i gefnogi, cysylltwch â’n Tîm Cymunedau os gwelwch yn dda, neu os oes angen grant arnoch chi i gefnogi eich digwyddiad, mae ein Cronfa Jump2 yn cynnig grantiau o hyd at £250 am brosiectau a gweithgareddau sydd o fudd i’n trigolion, eu teuluoedd a’n cymunedau.

Digwyddiadau sy’n dod

You may find these pages helpful

Chwiliwch am arian

Mae ein Cronfa Jump2 yn rhoi grantiau o hyd at £250 i brosiectau a gweithgareddau sydd o fudd i’n trigolion, eu teuluoedd a’n cymunedau.

Dysgwch fwy