Yn ôl i Eich cartref

Eich cyfrifoldebau

Os gwelwch yn dda, cadwch du mewn i’ch cartref mewn cyflwr da. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi, eich teulu neu eich ymwelwyr yn difrodi eich cartref, naill ai’n ddamweiniol neu’n fwriadol.

Darlun o fat croeso

Sut allwch chi ein helpu ni

  • Gwneud yn siŵr eich bod yn adrodd am waith trwsio i ni cyn gynted ag y bo modd.
  • Gwneud yn siŵr eich bod yn cadw apwyntiadau gwaith trwsio, neu adael ni wybod cyn gynted ag y bo modd os oes angen i chi newid y dyddiad.
  • Gwneud yn siŵr bod eich cartref mewn cyflwr da a glan o ran gwaith addurno yn ystod eich tenantiaeth i’w gwneud yn haws i ni drwsio neu wella eich cartref.
  • Gwneud yn siŵr eich bod yn awyru eich eiddo, drwy agor ffenestri yn rheolaidd a sicrhau eich bod yn defnyddio’r ffaniau awyru yn y gegin a’r ystafell ymolchi.

Rydym yn deall bod rhai trigolion angen mwy o gymorth gyda gwaith trwsio nad yw’n gyfrifoldeb i Melin. Os na allwch chi neu eich teulu wneud y gwaith eich hunain, cysylltwch â ni a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad gyda rhywun a all eich helpu.

Ar gyfer popeth arall

Mae cadw eich cartref mewn cyflwr da yn bwysig iawn i ni ac rydym yn gwybod ei fod yn bwysig i chi hefyd. Dyna pam y mae gennym raglen o waith cynnal a chadw wedi’i gynllunio i wneud yn siŵr bod pethau fel ffenestri, drysau, ceginau ac ystafelloedd ymolchi yn cael eu diweddaru.

Weithiau mae rhywbeth yn mynd o’i le, a bydd angen i chi adael i ni wybod os yw hynny’n digwydd.

Polite parking

More of us own a car, and many households own more than one vehicle, so please think about where you’re parking, as inconsiderate parking can sometimes cause disagreements between neighbours.

We all want to park close to our front doors, however in multiple car households this isn’t always going to be possible, so please be considerate when finding somewhere to park.

Visitors should be asked to park in visitor bays where they are provided.

Inconsiderate or illegal parking is a breach of your tenancy, and we continue to work with the local authority and police to resolve this issue when it arises.

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi