Yn ôl i Eich cartref

Anifeiliaid anwes

Pa anifeiliaid anwes sy’n iawn i chi eu cael heb ganiatâd

Ar gyfer rhai mathau o anifeiliaid anwes, ni fydd angen i chi gael caniatâd gennym, ond bydd angen ar gyfer rhai.

Os ydych yn ystyried cael anifail bach fel bochdew, mochyn gini, cwningen neu lygoden, nid oes caniatâd arnoch fel rheol.

Darlun o gas cario anifail anwes

Anifeiliaid anwes eraill

Mae’n dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y math o gartref sydd gennych gyda ni, eich cytundeb tenantiaeth, a’r math o anifail. Efallai yr hoffech ddysgu hefyd am y math o anifail rydych yn ei ystyried, er mwyn cael gwybod am lefel yr ymrwymiad – mae gan wefan yr RSPCA lawer o gyngor ar wahanol fathau o anifeiliaid anwes a all eich helpu i benderfynu os yw anifail yn iawn i chi.

Important notice for dog owners

If you have a dog, you are legally obliged to pick up after it. When walking your dog outside always carry poo bags with you, scoop the poop and dispose of it hygienically. Every local authority provides dog poo bins.

Dog poo is not only messy and unpleasant, it is also hazardous to humans and pets. It can carry diseases like E. coli or worms. If it isn’t disposed of appropriately, it can get washed into our water systems by the rain and infiltrate drinking and swimming water.

Not picking up after your pet can also lead to a fine. Be a responsible dog owner and scoop the poop.

If you’re aware of dog fouling hot spots you can report it to your local authority.

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi