Yn ôl i Eich cartref

Biniau ac ailgylchu

Darlun o focs ailgylchu a bin

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gasglu eich deunydd ailgylchu a’ch gwastraff. Dewiswch ardal eich awdurdod lleol er mwyn gweld ar ba ddyddiau mae eich casgliadau.

Helpu i gadw eich stryd yn lân a thaclus

  • Rhowch eich bin allan i’w wagio ar y diwrnod cywir
  • Cadwch y bin cyn gynted ag y bo modd ar ôl iddo gael ei wagio
  • Marciwch eich bin mewn rhyw ffordd er mwyn gwybod pa un yw eich un chi
  • Os yw eich bin yn troi drosodd a sbwriel yn mynd ar hyd y stryd, lle storio biniau neu ardd – glanhewch os gwelwch yn dda:
    • Os ydych yn gweld sbwriel yn chwythu o gwmpas eich stryd, helpwch i gadw’r gymdogaeth yn daclus a chodir sbwriel i fyny. Os ydym i gyd yn chwarae ein rhan, mae’n helpu i gadw’r stryd a’r ardal lle rydym yn byw yn lân a thaclus.
  • Trefnwch gasgliad arbennig gyda’ch cyngor lleol ar gyfer gwastraff swmpus cyn gynted ag y bo modd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio cludwr gwastraff cofrestredig i gael gwared ag eitemau tŷ nad ydych eu heisiau, neu wastraff gormodol o’ch cartref.

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddelio gyda’r rhan fwyaf o achosion o dipio anghyfreithlon bychan ar dir ym meddiant y cyhoedd gan gynnwys ffyrdd a chilfannau.

Report fly-tipping

Recycling

Clothes and textiles

These can be taken to charity shops or clothes banks. To find your nearest one, go to your local authority website and search ‘clothes bank’.

Batteries

Most supermarkets have a battery recycling facility where you can leave your old batteries.

Reuse & Recycling centres

If you have access to a vehicle, you can take rubbish and recycling, or small electrical items, white goods, old bicycles etc to one of the local centres. Most are by prior arrangement, and you can book your visit through the local authority website.

The benefits

By recycling as much as you can and by keeping your street clear of rubbish you can:

  • Save energy
  • Save money
  • Prevent disease

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi