Yn ôl i Symud i Melin

Datblygiadau

Ein datblygiad newydd yn Tredegar Court
Ein datblygiad newydd yn Tredegar Court

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu cartrefi i’w rhentu sy’n newydd a fforddiadwy, yn ogystal â Pherchentyaeth Cost Isel (LCHO) drwy Homebuy Melin.

Y flwyddyn mewn rhifau

  • Rydym wedi trosglwyddo dros 128 o gartrefi newydd.
  • Roedd gennym 15 cynllun datblygu ar y safle.
  • Mae gennym 273 o gartrefi newydd ar y gweill.
  • Rydym wedi cwblhau 54 o drafodion Homebuy.
  • Cawsom £10.315 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru.
  • Rydym wedi gweithio gyda 10 o wahanol gwmnïau adeiladu.
  • Ac rydym yn parhau i ddarparu cartrefi mewn pum sir wahanol yn Ne-ddwyrain Cymru.

Datblygiadau wedi'u cwblhau

Caerau Crescent, Casnewydd

Hubert Road, Casnewydd

Clos-y-fan, Cwmbran

Newport Road, Cil-y-coed

Tredegar Court, Cwmbran

Darlun o drywel a wal yn cael eu hadeiladu

Llangattock S106 (Davies Homes)

Church Road, Llanishen

Edlogan Wharf, Cwmbran

Grove Farm, Llanfoist

Pearl House refurbishment, Pont-y-pŵl

Pearl House
Pearl House, Pont-y-pŵl

Penywain Lane, Pont-y-pŵl

Pen-y-wain Lane golygfa 3D

Elderwood Parc

Newbridgend Inn, Cwmbran

Delwedd gyfrifiadurol 3D o rai tai yn Newbridgend Inn

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi

Prynu cartref Melin

Yma ym Melin, mae ein tîm Homebuy yn arbenigwyr sy’n helpu bobl i brynu cartrefi, gyda gwahanol ffyrdd i’ch helpu i gael eich troed ar yr ysgol eiddo.

Dysgu mwy

Gwneud cais i rentu

Er na allwch wneud cais am eiddo trwom ni'n uniongyrchol, rydym wedi esbonio'r ffordd orau o wneud cais drwy gofrestr tai lleol eich cyngor.

Dysgu sut