Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i Cynnal a chadw

Bwcio gwaith trwsio

Math o waith trwsio

Gwaith trwsio argyfwng (y tu allan i oriau swyddfa): Os ydych angen gwaith trwsio ar frys y tu allan i oriau swyddfa neu dros gyfnod gwyliau, dylech ffonio 01495 745910 a phwyso opsiwn 2.

Cyffredin: Mae gwaith trwsio cyffredin yn rhywbeth nad yw’n debygol o achosi unrhyw ddifrod i’ch cartref nac effeithio eich iechyd – gallai fod yn rhywbeth fel gwteri wedi blocio neu waith trwsio yn y gegin. Byddwn yn cwblhau gwaith trwsio cyffredin o fewn 28 diwrnod.

Rhowch wybod i ni am waith trwsio cyn gynted ag y bo modd os gwelwch yn dda. Mae nifer o ffyrdd o adael i ni wybod a bwcio gwaith trwsio.

Drwy ebost, i repairs@melinhomes.co.uk
Neges testun. Anfonwch neges atom gan gynnwys rhif eich tŷ, cod post a disgrifiad byr o’r broblem i 07860 027935
Os ydych ar WhatsApp, ychwanegwch y rhif 07830 365910 i’ch rhestr cysylltiadau ac anfon neges atom.
Ar y ffôn. Ffoniwch ni ar 01495 745910 (Llun–Gwener, 8am–5pm)

Mewn argyfwng

Mewn argyfwng yn unig – y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar benwythnos a Gwyliau Banc, ffoniwch 01495 745910 a phwyso opsiwn 2. (Bydd tâl yn cael ei godi arnoch am unrhyw alwad allan nad yw’n wir argyfwng).

Pan fydd y gwaith trwsio wedi ei wneud

Pan fyddwn wedi gwneud y gwaith trwsio, byddwn yn anfon holiadur Boddhad Gwaith Trwsio atoch i weld os ydych yn fodlon. Cymerwch yr amser i gwblhau hwn – mae’n ein helpu ni i wella’r gwasanaethau a ddarperir gennym.

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi