Yn ôl i Homeowners

Cyflwyniad i fod yn berchennog tŷ

Homebuy

Yn y ddolen isod mae yna ddogfen PDF sy’n cynnwys yr holl wybodaeth y mae angen i chi wybod am eich cartref, mae’n cynnwys pethau fel atgyweiriadau, gwelliannau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, taliadau gwasanaeth a’r hyn i wneud os ydych chi am werthu eich cartref.

Mae cartrefi Homebuy yn rhai ble mae Melin fel arfer yn cadw cyfran o werth yr eiddo.

Er enghraifft, byddwch yn berchen ar 70% a bydd Melin yn cadw cyfran o 30%. Mae yna rai eithriadau cyfyngedig ble mae’r trigolyn yn berchen ar yr eiddo cyfan.

Gwerthiannau’r farchnad

Yn y ddolen isod mae yna ddogfen PDF sy’n cynnwys yr holl wybodaeth y mae angen i chi wybod am eich cartref, mae’n cynnwys pethau fel atgyweiriadau, gwelliannau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, taliadau gwasanaeth a’r hyn i wneud os ydych chi am werthu eich cartref.

Cartrefi yw’r rhain sydd wedi cael eu gwerthu ar y farchnad agored. Does dim budd ariannol gan Melin yn y rhain.

Hawl i Brynu neu Hawl Caffael

Yn y ddolen isod mae yna ddogfen PDF sy’n cynnwys yr holl wybodaeth y mae angen i chi wybod am eich cartref, mae’n cynnwys pethau fel atgyweiriadau, gwelliannau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, taliadau gwasanaeth a’r hyn i wneud os ydych chi am werthu eich cartref.

Cartrefi yw’r rhain sydd wedi cael eu gwerthu o dan y Cynlluniau Hawl i Brynu neu Hawl Caffael.

Rhanberchnogaeth

Yn y ddolen isod mae yna ddogfen PDF sy’n cynnwys yr holl wybodaeth y mae angen i chi wybod am eich cartref, mae’n cynnwys pethau fel atgyweiriadau, gwelliannau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, taliadau gwasanaeth a’r hyn i wneud os ydych chi am werthu eich cartref.

Bydd y perchennog yn berchen ar ganran penodol o’r eiddo a bydd â morgais drosto. Bydd y perchennog yn talu rhent i Melin am y gyfran o’r eiddo y mae Melin yn berchen arno.