Yn ôl i Caffaeliad

Contractwyr yr ydyn ni’n gweithio gyda nhw

Dyma restr o’r contractwyr allanol yr ydyn ni’n eu defnyddio. Efallai y bydd angen i ni rannu gwybodaeth gyswllt ein trigolion gyda’r contractwyr hyn, er mwyn i ni allu gwneud gwaith atgyweirio neu welliannau ar eu cartrefi/ein heiddo neu am resymau eraill fel anfon cylchgronau allan. Fel arfer mae’r wybodaeth gyswllt hon yn cynnwys enw, cyfeiriad a rhif ffôn.

Rydyn ni wedi cynnwys dolenni at eu hysbysiadau preifatrwydd unigol nhw lle bo hynny’n bosibl. Rhagor o wybodaeth am ein Polisi Preifatrwydd ni.

Gwasanaethau A—C

Addasu ar gyfer yr anabl

Haven Mobility
01633 861717

Just Rails Ltd
02920 624483

Owendale Construction
07775 908410

TPG Disable Aids
01432 351666

Watkins Property Services
01495 773388

Adeiladu waliau allanol

Gibsons STS
01656 767373 / 01656 762825

Surveying Cymru
01600 715350

Westdale Midlands Ltd
07958 345067/01633 415416

Aer-dymheru

Beechwood Refrigeration & Air Conditioning
01633 250257

Daikin Air Conditioning UK
01932 879000

Dragon Air Conditioning
029 2086 2760

Gibsons STS – Heating and Plumbing
01656 767373 / 762825

Arbenigwyr ar farcio

City Markings
01633 672088

Glamorgan White Lining
02920487888

Argraffu

Hague Group
08450 940707

Zenith Media
01495 750033

Arwyddion

Decor Signs
01633 866349

Print Sauce
02920 361 848

Asbestos

MSS Environmental
07817 569153

Nichol Associates Ltd
0191 4385432

PHH Environmental (UK) Ltd
02920 493000

Reactive Integrated Services Ltd
08000 934370

Severn Insulation Co Ltd
02920 471040

Tersus Consultancy TA Santia Training
07712 658470

West Environmental Services Ltd
01633 613882 / 615070

TMS Environmental Ltd
07887 658143

Asesu risg Legionella

Aquatreat
01554 775236

Asesiadau risg tân

Firerite (UK)
02920 867222

PHH Environmental
02920 493000

Residential Sprinkler Protection
0800 9595999

Safetyform
02922 677182

The Fire Practice Ltd
01685 706555

Buddion iechyd

Health Shield
01270 588555

Brand sain

PHMG Audio branding, music on hold and on-hold marketing
0161 877 2253

Cael gwared ar fwsogl

High Rise Cleaning Contractors
01792 830067

Casglu taliadau

AllPay
0844 225 5729

Cloeon

Newport Locksmiths
01633 258456

Cyflenwi ceginau

Rixonway Kitchens
01924 431400

Cyflenwyr offer

Rixonway Kitchens
01924 431400

Cyfreithiol

Hugh James Independent Financial Advisors
029 2022 4871

Cyfreithwyr

Blake Morgan
029 2068 6000

Clarke Willmott LLP
029 2060 6000

Hugh James Independent Financial Advisors
029 2022 4871

Cyfrifeg

Haines Watts
029 2030 0101

TIAA Ltd
0845 300 3333

Cyllid

Lloyd & Co
01704 443107

Cynnal a chadw tir

OTM Groundscare
01497 847922

Gwasanaethau D—F

Diogelwch

Cutting Edge Facilities
01656 818999

Orbis Protect
02920 810901

Rainer Security
01903 732211

SCCI Alphatrack
01279 630400

TOD Security
01495 533111

VPS Group
0330 005 5300

Dodrefn a symud dodrefn

The Furnishing Service
01355 226556

Masons Moving Group
01446 733330

Drysau

IDM Doors Ltd
01633 843098

Industrial Door Services
01633 853335

Drysau a ffenestri

Acorn Glass & Glazing
01633 246050

Anglian Building Products
01603 422655

WDR – Window & Door Repairs
07887 587669

Westdale Midlands Ltd
01633 415416

Anthony A Davies Ltd (Joinery)
01873 855886

IDM Doors Ltd
01633 843098

Jefflyn Construction
01495 760566

Solar Windows
02920 858 989

SRJ Windows
01633 499503

Automatic doors – Drysau awtomatig

Cutting Edge Facilities
01656 818999

D Hughes Industrial Roller Doors Limited
01685 388626

Diack Ltd
01495 248352

Industrial Door Services
01633 853335

Drysau rholer

D Hughes Industrial Roller Doors Limited
01685 388626

Industrial Door Services
01633 853335

Drysau tân

Anglian Building Products
01603 422655

IDM Doors
01633 843098

Dylunio gwefan

Amity Web Solutions
02920 886582

Prodo Digital
01244 86857

Resource
01132 005000

Text Help
028 9442 8105

Toward Studio
02922 800900

Ffôn

Delta Wellbeing (Llesiant Delta Wellbeing)
03003 332222

Tunstall Telecom
01977 661234

Gwasanaethau G—I

Glanhau

Cutting Edge Facilities
01656 818999

Monnie & Kylie Cleaning Services
07840 381185

MSS Environmental - Asbestos Removal
07817 569153

Orbis Protect - Security and decontamination cleans
02920 810901

PBH Cleaning Services
01633 860637

Supacleen
02920 666663 / 02922 400642

VPS Group
0330 005 5300

Watkins Property Services
01495 773388

Giatiau

ESA Systems
02920 486729

Industrial Door Services
01633 853335

Glanhau cwteri

High Rise Cleaning Contractors
01792 830067

Glanhau ffenestri

High Rise Cleaning Contractors
01792 830067

Golchi dillad

JLA
01422 822282

Gwaith adeiladu cyffredinol

AP Waters
01495 758454

Alfit Commercial Ltd
01873 778511

Anthony A Davies Ltd (Joinery)
01873 855886

CG Brickwork
07971 524871

CJ Construction
01639 898743

GKR Maintenance and Building Co
02920 868585

Glanmor Developments
01633 480030

Hedlyn Building Contractors
01495 751555

Henstaff Contruction
02920 452713

Holbrook Contruction
0800 048 9020

Ian Costin – Builders, Carpenters and Joiners
07971 703321

Ian Williams Limited
02920 371151

J Tunley Contractors
07976 170693

Jefflyn Construction
01495 760566

Jehu Group
01656 644 500

Kellaway Commercial
01446 677620

LCB Construction
01446 737386

Lovell Homes
01827 305600/02920 614112

MSH Building Ltd
01633 870204

Owendale Construction
07775 908410

P&P Building and Roofing
01495 792278

Pendragon Design and Build
01633 872406

Persimmon Homes East Wales
01433 445400

R and M Williams
0845 6347377

Redcliffe Homes
01454 316633

Redrow House
02920 549103

Robins Construction
07971108897

Safeguard Services
07944 518 983 / 07429 403937

Sion Jones Builders Ltd
01633 412464

Taylor Wimpey
02920 534700

Thorteck
01633 666505

Torfaen Maintenance Services
01633 873272

United Living
029 2073 4844

Vistry Partnerships
0191 227 1000

Whitehead Building Services
01633 242450

Willis Construction
02920 797073

WRW Group
01554 779922

Gwaith metel

Proweld SW Ltd
01495 741748

Gwaith saer

Alfit Commercial Ltd
01873 778511

Ian Costin - Builders, Carpenters and Joiners
07971 703321

Jefflyn Construction
01495 760566

Kellaway Commercial
01446 677620

MSH Building Ltd
01633 870204

Robins Construction
07971 108897

Torfaen Maintenance Services Ltd
01633 873272

Gwarchod rhag mellt

Omega Red Group
01158 776666

Test Strike
01159758830

Gwasanaeth Cydgyfnewid

Homeswappers
01905 361500

Gwasanaethau draenio

Aquadrain
01633 856224

Draintech
01656 767001

Hydro Cutting Services
07951 025051

Saldo Pipe & Construction Services
01633 858960

Gwasanaethau torri-i-lawr

AA
08456 970267

Gwasanaethu

Arjo UK
01582 413104

Baxi SenerTec
08706 096096

Closomat
0800 374076 / 01619 691199

Siemens Financial Services
01753434259

Water Centres Ltd
01509 611092

Gwastraff

GD Environmental
01495 762611

Thomas Waste Management
01495 312588

Torfaen County Borough Council
01495 766713

Gwefru Cerbydau Trydan

Highcross Security & Electrical Ltd
01495 238791

Vendeltric
01636640504

Gwerthwyr nwyddau adeiladu

Hilti
0800 886 100

Robert Price
01873 858585

Tools Today
01384 482789

Gwirio sgôr credyd

Experian
03444 810800

Gwresogi a phlymio

Baxi SenerTec
08706 096096

Evolve Home Energy Solutions
01600 887551

Gibsons STS
01656 767373 / 01656 762825

Glanmor Developments
01633 480030

Hedlyn Building Contractors
01495 751555

Ivor Cook Ltd
01633 255900

Torfaen Maintenance Services
01633 873272

Gwrthleithder

DTD Damproofer Ltd
01443 831608

Protectahome
01633 411977

Gwydr

Acorn Glass and Glazing
01633 246050

Cymru Glass
01633 865909

Solar Windows
02920 858 989

Hurio toiledau

A1 Loo Hire
01656 665542

Hyfforddi

Aqua Gas Training
01495 711711 / 02920 098493 / 01495 722123

Community Housing Cymru (CHC)
02920 674818

Direct 2U Training
07964 787994

Firerite (UK) LTD
02920 867222

Gower College Swansea
01792 284400

Hafan Cymru – Training Services
01267 225555

QA Ltd – Virtual Training Courses
01133 826152

Safety Solutions Training
02920 657753

Skillshub (MTD)
02476 998101

South Wales Electrical Training Limited
01656 744572

Tersus Consultancy TA Santia Training
07712 658470

The Fire Practice Ltd
01685 706555

West Environmental Services Ltd
01633 613882 / 615070

Hylendid

Cathedral Hygiene
0808 1000 120

Iechyd

Insight Workplace Health
01792 321010

Gwasanaethau J—L

Larymau

CWE Crimewatch Alarms Ltd & CW Electrical
01633 965055

Diack Ltd
01495 248352

Highcross Security & Electrical Ltd
01495 238791

TOD Security
01495 533111

Whitehead Building Services
01633 242450

Larwm gweithiwr unigol

People Safe
0800 990 3563

Lifftiau

Aquatreat
01554 775236

Cardiff Lift Company
02920 404404

Dolphin Lifts
01633 223121

Green Elevator Services
02922 404 365

Jackson Lifts
0117 957 4601

OTIS Ltd
0800 181363

Lloeren

Elite Aerials
01792 585858

Lloriau

Floorex Carpets
01633 871109

Freeman'Z Flooring
01495 775781

Glanmor Developments
01633 480030

J&H Flooring Ltd
07771 886992

M2 Flooring
01633 869333

MG’s Carpets
01633 842842

MSH Building Ltd
01633 870204

Torfaen Maintenance Services Ltd
01633 873272

Gwasanaethau M—O

Meddalwedd

Arena Partnership Ltd (TP Tracker)
08456432872

Bizvu Social
01462 434040

Bottomline Technologies
0118 953 6506

bytes - Office 365 and licenses
01372 418500

Capita
07736 490552

Capita Payments
01234 838080

Cascade
01132308601

Castleton
0844 800 2270

Checks Direct
02920 602356

Civica UK
01206 216200

Condeco Limited
02070 012020

c-stem
08452 410000

Decision Time
028 9448 7753

Diligent
020 7605 7400

Experian
03444 810800

Hague Group
08450 940707

IAM technology
01183240000

Incom CNS Group
07685 700838

Omfax Systems Limited
01869 242967

PageOne Communications - Part of Capita Software
02089 145228

SHL Group Ltd
0330 100 3435

Skillshub
02476 998101

Softcat PLC
01628 403403

Tessian
07776 514037

Vendeltric
01636640504

Zoho Corporation BV
+31 205222555

ZyLab
01344 747105

Nwyddau addurno

Dulux Decorator Centre
01619 683160

The Colour Centre
01633 212481

Gwasanaeth Grant Addasiadau Ffisegol

Anthony A Davies Ltd
01873 855886

Bush Healthcare
01685 884226

Hedlyn Building Contractors
01495 751555

Nwyddau swyddfa

Complete Business Solutions Group
02920 225555

Office Essentials
08454 569601

PBH Cleaning Services
01633 860637

Pitney Bowes Ltd
0844 499 2992

Oergelloedd

Beechwood Refrigeration & Air
01633 250257

Gwasanaethau P—R

Peintio ac addurno

GB Decorators
07908 744902

Ian Williams Limited
02920 371151

Owendale Construction
07775 908410

Torfaen Maintenance Services
01633 873272

Penseiri

Greenbelt
08000 281749

Morgan & Horowskyj
01873 852465

Plymio a gwresogi

Alfit Commercial Ltd
01873 778511

Jefflyn Construction
01495 760566

Robins Construction
07971 108897

T & C Maintenance Services
01495 791687

TSL Heating & Plumbing (Trak Services Ltd)
01633 430629 / 01633 287345 / 01633 865903

Vaillant Group
01773 828100

Worcester Bosch
0330 123 9339

Profi dyfeisiau cludadwy

Highcross Security & Electrical
01495 238791

Newport PAT Testing (React PAT testing)
0800 999 7369

The Electrical Compliance Collective
03301 131462

Pympiau gwres

Energy Wise
01792 371680

Gibsons STS
01656 767373 / 01656 762825

Rheoli plâu

Europest Environmental Services
02920 868961

Landcare Pest Control
07973 662467

P&P Pest Control
01873 830204

Protectahome
01633411977

Gwasanaethau S—U

Solar

Energy Wise
01792 371680

Gibsons STS – Heating and Plumbing
01656 767373 / 762825

Last Light
07553 502441

Urban Solar
03452 658315

Systemau chwistrellu dŵr

Domestic Sprinklers Ltd
01656 336445

Systemau pympiau

Dutypoint
01452 300110

Tân

Firerite (UK)
02920 867222

Harmony Fire
01963 361250

Residential Sprinkler Protection
0800 9595999

Safetyform Limited
02922 677182

SCCI Alphatrack
01279630400

The Fire Practice Ltd
01685 706555

TOD Security
01495 533111

Torfaen Maintenance Services
01633 873272

Whitehead Building Services
01633242450

Technoleg Gwybodaeth

Diligent Board Management Software
020 7605 7400

IAM Technology
01183 240000

QA Ltd - Virtual Training Courses
01133 826152

Softcat PLC
01628 403403

Technology Services Group Ltd
0333 222 0777

Zoho Corporation BV
+31 205222555

Teledu Cylch Cyfyng

Cutting Edge Facilities
01656 818999

Diack Ltd
01495 248352

Highcross Security & Electrical Ltd
01495 238791

Tirfesur

Arbtech Consulting Ltd
01244 661170

CM Associates
07973 932035

Dronevolution
02920 807600

Surveying Cymru
01600 715350

Tersus Consultancy TA Santia Training
07712 658470

Tirlunio a garddio

J Tunley Contractors Ltd
07976170693

Morris’s of Usk
01291 673603

Toeon

CG Brickwork
07971 524871

FJ Lowery
01292 650312

Gibbs Bros
01495772273

L Golledge Roofing
07805 583042

M Camilleri & Sons
01446721450

MSH Building Ltd
01633 870204

P&P Building and Roofing
01495 792278

Premier Roofing Ltd
07972 736806 / 07377 203644

Robins Construction
07971 108897

Roofing Systems and Surveys (FeltFab)
01633 251888

Sion Jones Builders Ltd
01633412464

Westdale Midlands Ltd
01633 415416

Trin coed

Hywel Jones Tree Services
07715 516844

Morris’s of Usk
01291 673603

Steve Ambler & Sons Tree Specialists Ltd
07867 788791

Treecare Consulting Ltd
01633 882890

Trin dŵr

Aquatreat
01554 775236

DS Pumping Stations Ltd
01656 451325

Trin llwydni

Airtech Solutions
01823 690292

Trwsio cerbydau

Auto Services Pontypool Ltd
01495 758 111

Colley Motor Group
01633 482253

Airtech Solutions
01823 690292

Daikin Air Conditiing
01932 879000

JV Ventilation
07791 005932

Nuaire
02920 885911

Trwsio nwyddau gwyn

MG Domestics
01633 462228

John Gillman & Sons Electrical Ltd
01452 528776

Window cleaning

High Rise Cleaning Contractors
01792 830067

Trydanwyr

Alfit Commercial Ltd
01873 778511

CWE Crimewatch Alarms & CW Electrical
01633 965055

Diack Ltd
01495 248352

Electricsfixed
07989 151346

ESA Systems
02920 486729

Gibsons STS
01656 767373 / 01656 762825

Hedlyn Building Contractors
01495 751555

Highcross Security & Electrical
01495 238791

Jefflyn Construction
01495 760566

Newport PAT Testing
0800 999 7369

SCCI Alphatrack
01279 630400

T O’Brien Mechanical and Electrical

Western Power (Wales)
01633 628225

Whitehead Building Services
01633 242450

Gwasanaethau V—Y

Ymgynghori

Arbtech Consulting
01244 661170

Biscon Planning
01453 889250

Boxfish
0141 226 8525

Firerite
02920 867222

GN Group Ltd
07972 226910

Optify Group Ltd

Prodo Digital
01244 86857

Pupa Counselling

SHL Group
0330 100 3435

Social Housing & Debt Consultancy Services Ltd
07400 677863 / 01924 825178

The Fire Practice
01685 706555

Ynni

Energy Angels
01902 585500

Enerveo (SSE Energy Supply Limited)
0345 026 2658

Gazprom Energy
0161 837 3395

Scottish and Southern Energy

Ystafelloedd ymolchi

Closomat
0800 374076

Arjo UK Ltd
01582 413104

Yswiriant

Arthur J Gallagher
01245 341238

Thomas Carroll Group
029 2085 3788