Yn ôl i Eich cartref

Lletywyr

Darlun o ddau baned o de

Os ydych eisiau cael lletywr

Os ydych yn ystyried cael lletywr, cysylltwch â ni gan y bydd angen i ni roi caniatâd i chi, a bydd angen i ni siarad gyda chi cyn y gallwn wneud hyn. Byddwn yn ystyried pob cais am gael lletywr ar ei haeddiant.

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi

Y Dreth Gyngor

Os nad ydych yn siŵr os dylech fod yn talu’r Dreth Gyngor neu os dylech dderbyn gostyngiad, dysgwch sut i gael rhagor o wybodaeth gan eich awdurdod lleol.

Rhagor o wybodaeth