Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i Eich cartref

Eisiau cyfnewid cartref?

A oes modd cyfnewid cartref gyda rhywun arall?

Oes. Gall tenantiaid cymdeithasol gyfnewid cartrefi gyda thenantiaid cymdeithasau tai eraill os, er enghraifft, ydyn nhw yn symud i dref wahanol neu eisiau cartref mwy neu lai.

Gelwir hyn yn gydgyfnewid.

Efallai y bydd y tudalennau hyn yn ddefnyddiol i chi