Sut rydym yn perfformio

Hunanwerthuso 2016–17
self-evaluation.png

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb o’n Hunan-werthusiad ar gyfer 2016-17 (PDF). Fel Cymdeithas Dai yng Nghymru, rhaid i Melin fodloni safonau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Rhennir y safonau hyn yn ddau grŵp. Rydym wedi siarad â staff a’n Panel Trigolion i weld sut rydym yn perfformio.

Boddhad Tenantiaid a Thrigolion (STAR)

Dangosir isod y canlyniadau o’r arolwg Boddhad Tenantiaid a Thrigolion (STAR) diweddaraf:

star-2019-20.png

star-results-201920.png

STAR 2019
STAR 2017
STAR 2016
STAR 2015

Dogfennau

Mae yna hefyd nifer o ddogfennau sy'n dangos sut yr ydym yn perfformio. Mae'r adborth yr ydym yn ei dderbyn yn ein arwain ar sut i wella ein gwasanaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am ein perfformiad, neu sylwadau ar sut y gallwn wella, yna e-bostiwch enquiries@melinhomes.co.uk.