Yn ôl i newyddion

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Ddau Ryw Ebrill 2019

O fis Ebrill 2019 mae gennym lai na 250 o staff, sy'n golygu nad oes rhaid i ni adrodd ar ein ffigur bwlch cyflog rhwng y ddau ryw. Fodd bynnag, rydyn ni mor falch ei fod yn sero rydyn ni am i bawb wybod.

Ysgrifennwyd gan Fiona

09 Mai, 2019

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Ddau Ryw Ebrill 2019
O fis Ebrill 2019 mae gennym lai na 250 o staff, sy'n golygu nad oes rhaid i ni adrodd ar ein ffigur bwlch cyflog rhwng y ddau ryw. Fodd bynnag, rydyn ni mor falch ei fod yn sero rydyn ni am i bawb wybod.

Bydd mwy o fanylion am yr adroddiad yn dilyn

Yn ôl i newyddion