Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Cychwyn cynhwysol i’r tymor newydd, diolch i ddatblygwr tai lleol

Mae disgyblion a staff o Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr yn Y Fenni yn hapus iawn yr hydref yma, diolch i’r datblygwr tai lleol Candleston Homes a Randalls Groundworks Limited. Roedd y prosiect adfywio i drawsnewid yr ardal awyr agored yn bosibl oherwydd bod y ddau gwmni wedi cyfrannu mwy na £7k rhyngddynt. Ni fyddai trawsnewidiad tiroedd yr ysgol wedi bod yn bosibl heb ymrwymiad a chymorth cwmni lleol Randall's a ymgymerodd â’r gwaith, gan dreulio wythnosau dros wyliau’r haf i sicrhau y byddai’r gwaith wedi ei gwblhau erbyn y tymor newydd.

Ysgrifennwyd gan Fiona

10 Hyd, 2022

Howard John (Randalls), Mike Alexander (Randalls), pupils from Llanfoist School Council, Stewart Davies (Headteacher of Llanfoist Primary School) and Katie Knill (Candleston)

Mae’r prosiect yn cysylltu gyda chwricwlwm yr ysgol, ac yn annog plant i archwilio’r awyr agored, gan gynorthwyo eu hiechyd meddwl a’u lles, ynghyd â chreu amgylchedd cynhwysol. Nawr, mae gan y plant lwybr cynhwysol diogel i gwblhau amrywiol weithgareddau chwarae, gan gynnwys eu ‘milltir ddyddiol’.

“Mae gweithio gyda’r ysgol ar y prosiect hwn wedi ein galluogi i roddi prosiectau etifeddiaeth cymunedol fel hwn wrth graidd popeth a wnawn. Mae gweld wynebau’r plant adeg agor y llwybr yn cadarnhau pam rydym yn cefnogi prosiectau fel hyn. Roeddem yn hoffi syniad y plant o agor y llwybr yn swyddogol drwy daenu hadau gwair

Mae hyn yn cysylltu gyda’r prosiect a bydd yn creu hafan naturiol i drychfilod a bywyd gwyllt lleol. Hoffem ddiolch i Randall's am eu cymorth a’u hymrwymiad i’r prosiect – ni allem fod wedi ei wneud heboch chi.

Cyfarwyddwr Masnachol Scott Rooks — Candleston Homes
Picture of the grassed area before work took place
Before the outdoor space was transformed

"Fel cwmni, rydym wedi adleoli yn ddiweddar i Lyn Ebwy. Cyn hynny roeddem yn Y Fenni am fwy nag ugain mlynedd, ac rydym yn ystyried ein hunain fel busnes lleol, yn darparu cyfleoedd a gwaith i’r ardal. Felly, pan gysylltodd Candleston â ni mewn perthynas â helpu Ysgol Gynradd Llan-ffwyst, ni wnaethon ni oedi i ddangos ein cefnogaeth.

Howard John, Managing Director of Randalls Groundworks added.

Ar ôl ymweld â’r ysgol, roedd yn foddhaus iawn gweld faint y bydd y llwybr newydd yn manteisio’r ysgol, y plant a’r staff.

“Ar ran Randall’s Groundworks, rydym yn gobeithio bod pawb yn hapus gyda’r gwaith a diolch i chi am ein cynnwys ni.

Howard John — Rheolwr-Gyfarwyddwr Randalls Groundworks
Picture of the new pathway
The new pathway which has created an inclusive environment for pupils at Llanfoist Primary School

Y llwybr newydd sydd wedi creu amgylchedd cynhwysol i ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Llan-ffwyst

Cafodd disgyblion ar Gyngor yr Ysgol lawer o hwyl, yn bedyddio’r llwybr newydd drwy daenu hadau gwair. Meddai un o’r disgyblion, Oscar:

Mae’r llwybr newydd yn wych, ac mae wir yn gwella’r ysgol. Cawsom hwyl yn chwarae ein rhan ni, a thaenu hadau gwair ar ymylon y llwybr. Bydd yn edrych yn grêt unwaith y bydd wedi tyfu!

Oscar — Llanfoist Fawr Primary School

Ychwanegodd y Pennaeth, Stewart Davies:

“Mae manteision corfforol a iechyd meddwl y filltir ddyddiol yn anferth o ran lles disgyblion. Bydd y llwybr newydd yn caniatáu i’r plant gwblhau cylched lawn o diroedd Llan-ffwyst, beth bynnag yw’r tywydd. Diolch i chi”.

More photos from the official pathway opening

Yn ôl i newyddion