Yn ôl i newyddion

Beth yw Pwls Tenantiaid?

Ydych chi am wella tai?

Ysgrifennwyd gan Sam

01 Medi, 2020

Beth yw Pwls Tenantiaid?
Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Eu prif nod yw darganfod beth sydd bwysicaf i denantiaid yng Nghymru. Mae canlyniadau eu harolygon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a landlordiaid i greu polisi tai sy'n gweithio i denantiaid, ac sy'n gwneud tai yng Nghymru yn fwy diogel a thecach.

Dewch i gael dweud eich dweud trwy ymuno â'r miloedd o denantiaid sydd eisoes wedi'u cofrestru – cliciwch yma

Yn ôl i newyddion