Yn ôl i newyddion

Byddwch yn wyliadwrus o fenthycwyr arian didrwydded

Benthycwyr sydd yn benthyg arian yn anghyfreithlon sy’n aml yn targedu teuluoedd ar incwm isel sydd mewn sefyllfa enbyd.

Ysgrifennwyd gan Marcus

10 Ion, 2017

Benthycwyr sydd yn benthyg arian yn anghyfreithlon sy’n aml yn targedu teuluoedd ar incwm isel sydd mewn sefyllfa enbyd. Maen nhw’n ymddangos yn gyfeillgar ar y cychwyn ond dyw e byth yn syniad da i fenthyg oddi wrthyn nhw - hyd yn oed os yw eich graddfa credyd yn wael neu os oes angen dim ond ychydig bach am gyfnod byr. Maen nhw’n gyfeillgar ar y dechrau ond yn aml yn defnyddio bygythion ac yn codi llawer mwy o lôg na mathau arall, mwy dibynadwy o gredyd

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn cadw manylion pob benthyciwr trwyddedig, yn ogystal â phawb sydd wedi gwneud cais am drwydded neu sydd wedi cael trwydded wedi ei diddymu neu atal.

Ewch i’r Gofrestr Credyd i Ddefnyddwyr <https://www.fca.org.uk/firms/financial-services-register> i weld a yw benthyciwr wedi cofrestru.

Peidiwch â throi i ffwrdd - dewch i siarad â ni. Does dim angen poeni

Mae ein Tîm Cyngor Ariannol yn gofyn i chi i beidio â gadael i bryderon dros arian i bwyso arnoch chi, maen nhw yma i siarad ag i helpu mewn unrhyw ffordd y gallan nhw. Mae’r tîm yn falch o fod yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atyn nhw - maen nhw am i chi wybod nad ydyn nhw’n cnoi! Fyddan nhw ddim yn feirniadol, man nhw yma i helpu. Mae’r tîm i gyd yn gymwysedig a llynedd fe roddon nhw £1.4miliwn yn ôl i bocedi trigolion - moneyadvice@melinhomes.co.uk neu ffoniwch 01495 745910.

Yn ôl i newyddion