Yn ôl i newyddion

Cronfa ‘Jump’ yn rhoi dros £4,000 i brosiectau cymunedol lleol ers Awst

Ers Awst rydym wedi rhoi dros £2,000 i 8 o grwpiau a chlybiau cymunedol trwy gronfa ‘Jump’.

Ysgrifennwyd gan Marcus

25 Tach, 2016

Jump2

Ers Awst rydym wedi rhoi dros £2,000 i 8 o grwpiau a chlybiau cymunedol trwy gronfa ‘Jump’. Ymhlith y rhoddion mae cit pêl-droed i dîm dan 16 RTB Glyn Ebwy, cit i glwb pêl-rwyd Glyn Ebwy, sesiynau adweitheg ar gyfer gofalwyr, marcwyr cae ac offer cymorth cyntaf i The Race AFC, arian i alluogi i ddau o bobl i gwblhau cymwysterau hyfforddi rygbi Lefel 1 URC THDU, llungopïwr bac hi Ganolfan Teulu Casnewydd a dau bopty trydan newydd i ysgol Llandeilo Bertholau.Rydym

Rydym hefyd yn rhoi cyfanswm o £2381.58 o hwb ariannol i bump o drigolion i’w helpu i barhau mewn addysg neu feithrin eu sgiliau. Mae rhoddion cronfa Jump wedi eu defnyddio ar gyfer cyrsiau coleg, cynorthwyon dysgu a gliniadur.

Mae cronfa Jump yn cynnig grantiau o hyd at £250 (Jump) neu £1,000 (Jump+)ar gyfer prosiectau a gweithgareddau sydd o fudd i drigolion, eu teuluoedd a’u cymunedau. Dylai grwpiau lleol sydd â diddordeb mewn gwneud cais am arian.

E-bostio communities@melinhomes.co.uk amyndi’rdudalen amfwy owybodaeth.


Yn ôl i newyddion