Yn ôl i newyddion

Cwmni lleol Gibson STS yn uwchsgilio, o ganlyniad i gydweithio

Mae gyda ni drefniadau gwych ar gyfer cydweithio gyda mentrau bach a chanolig lleol.

Ysgrifennwyd gan Fiona

21 Medi, 2017

Cwmni lleol Gibson STS yn uwchsgilio, o ganlyniad i gydweithio
Mae gyda ni drefniadau gwych ar gyfer cydweithio gyda mentrau bach a chanolig lleol.

Yn ddiweddar cynorthwyon ni gwmni lleol i roi staff ar Dystysgrif NVQ Lefel 7 mewn Uwch Reolaeth Adeiladu (Edexcel). Ar ôl gweithio’n agos gyda Gibson STS o Ben-y-bont ar Ogwr, daeth yn amlwg i’n tîm Dysgu y byddai’r cwmni a’r cytundebau y maen nhw’n gweithio arnyn nhw yn elwa o uwchsgilio staff.

Trefnodd Karen Green, Prif Swyddog Dysgu a Datblygiad ym Melin ac arbenigwraig mewn hyfforddiant ac ariannu, gyfarfod rhwng y cwmni a Choleg Y Cymoedd.

Diolch i raglen Uwchsgilio@Waith, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru mae 70% o’r cwrs wedi ei ariannu.

Dywedodd Peter Williams, Uwch Reolwr Technegol yn Gibson STS sydd newydd ddechrau’r cwrs ”Mae hwn yn gyfle gwych i addysgu’r tîm, bydd yn rhoi persbectif gwahanol ac yn ein helpu i reoli tasgau’n fwy effeithiol.”

Dywedodd Karen Green, Cartrefi Melin “Mae hwn yn gyfle gwych i gwmnïau i uwchsgilio. Mae ariannu trwy raglenni fel hyn mor bwysig nid yn unig i ddatblygiad unigol ond i ddatblygiad mentrau bach a chanolog hefyd.”

Yn ôl i newyddion