Yn ôl i newyddion

Cyllid Panel y Trigolion

Dyma’r rhai o’r lleoedd sydd wedi elwa ar grantiau Panel y Trigolion

Ysgrifennwyd gan Sam

08 Meh, 2016

Residents panel

Dyma’r rhai o’r lleoedd sydd wedi elwa ar grantiau Panel y Trigolion

Yn ystod y cyfarfod ar 10 Mai fe wnaeth Panel y Trigolion ddyfarnu’r grantiau canlynol;

£62.50 i gynllun gwarchod Llys Ebwy, Glyn Ebwy, tuag at fainc

£150 i’n cynllun Trosnant Villa, ym Mhont-y-pŵl, ar gyfer basgedi crog

£180 i’n cynllun gwarchod Howell Griffiths Court yn Abertyleri, ar gyfer ymbarelau a chlustogau ar gyfer meinciau yn yr ardd

£200 i gleient yng Ngwaith Melin tuag at wersi gyrru.


Yn ôl i newyddion