Yn ôl i newyddion

#Dallybike

Dydd Sadwrn diwethaf cymerodd ein Prif Weithredwr, Paula Kennedy, ei merch, Megan, ac aelodau o’r staff Sarah Felvus, Rachel Price, Mike Harris a’i wraig Elin, ran yn reid beiciau dalmataidd Hosbis St. David’s. Cwblhaodd y chwech 270 milltir rhyngddyn nhw, gan ymuno â channoedd o seiclwyr eraill i godi ymwybyddiaeth ac arian.

Ysgrifennwyd gan Fiona

11 Meh, 2019

#Dallybike
Dydd Sadwrn diwethaf cymerodd ein Prif Weithredwr, Paula Kennedy, ei merch, Megan, ac aelodau o’r staff Sarah Felvus, Rachel Price, Mike Harris a’i wraig Elin, ran yn reid beiciau dalmataidd Hosbis St. David’s. Cwblhaodd y chwech 270 milltir rhyngddyn nhw, gan ymuno â channoedd o seiclwyr eraill i godi ymwybyddiaeth ac arian.

Mae’r reid wedi dod yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr codi arian Gofal Hosbis St. David ers iddi ddechrau yn 2012.

Gallwch ddangos eich cefnogaeth i’r staff trwy eu noddi yma.

Cafodd y staff llawer o hwyl ac maen nhw’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf.

Yn ôl i newyddion