Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Uno Drwy Ddawns gan Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio

Ysgrifennwyd gan Fiona

12 Medi, 2022

Uno Drwy Ddawns gan Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio

Gweithiodd ein Tîm Ysgol gydag ysgol gynradd Pont-y-pŵl, ysgol gynradd Gatholig Padre Pio, dros dymor yr haf. Gweithiodd Cydgysylltydd ein hysgol Georgina James, gyda’r clwb ar ôl ysgol yn dysgu dawns stryd i helpu i feithrin eu sgiliau perfformio a’u hyder. Cafodd y grŵp y syniad o annog pobl i ddod at ei gilydd a chroesawu ei gilydd am eu gwahaniaethau ac roeddem yn hoffi’r syniad gymaint, bu i ni helpu i greu fideo gyda gweddill yr ysgol. Gyda help Tom Harper Photography a llawer o ymarfer, rydym yn falch iawn o rannu’r canlyniad. Gobeithio y bydd hyn yn gwneud i chi wenu, gan eich atgoffa i fod yn garedig bob amser, a dawnsio!

Uno Drwy Ddawns gan Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio

Diolch i Gartrefi Melin am eich cymorth, arbenigrwydd a’r mwynhad rydych wedi ei roi i’n plant yn ysgol Padre Pio. Gan edrych ymlaen at ein prosiect nesaf gyda’n gilydd a datblygu ein partneriaeth gyda chi.

Silvana — Arweinydd Uno Drwy Ddawns, Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld