Yn ôl i newyddion

Diolch

Ym mis Tachwedd, cynhaliom noson gwis elusennol a raffl i'n staff a gofyn i'n rhanddeiliaid a chontractwyr i'n helpu trwy gyfrannu gwobrau. Cawsom ein llorio gan haelioni pawb yr ydym yn gweithio gyda nhw. Hyd yn hyn rydym wedi codi £1589.31, ac mae Melin wedi cyfrannu swm cyfatebol sy'n golygu mai'r cyfanswm newydd enfawr yw £3178.62. Bydd yr holl arian (ac rydym dal i fod wrthi'n codi arian) yn cael ei gyflwyno i'n helusen y flwyddyn 2018 Eden Gate ym mis Ionawr.

Ysgrifennwyd gan Fiona

28 Tach, 2018

Diolch
Ym mis Tachwedd, cynhaliom noson gwis elusennol a raffl i'n staff a gofyn i'n rhanddeiliaid a chontractwyr i'n helpu trwy gyfrannu gwobrau. Cawsom ein llorio gan haelioni pawb yr ydym yn gweithio gyda nhw. Hyd yn hyn rydym wedi codi £1589.31, ac mae Melin wedi cyfrannu swm cyfatebol sy'n golygu mai'r cyfanswm newydd enfawr yw £3178.62. Bydd yr holl arian (ac rydym dal i fod wrthi'n codi arian) yn cael ei gyflwyno i'n helusen y flwyddyn 2018 Eden Gate ym mis Ionawr.

Diolchwn yn fawr iawn i;

Fragdy Rhymni
County in the Community
Caffi Humming Bird
Jehu
Cwmbran Electrical
Select Security UK
Tunley Contractors
Owen Dale Construction
Gibson STS
Designer Flooring
Jackson Lifts
Chris Preece
IDM Doors Ltd
A P Waters
Aqua Treat
Whiteheads
Nichol Associates
PBH Cleaning
TSL Heating
Hedlyn
Crimewatch Alarms
Greenland Heating
GKR Maintenance


Diolch i’n staff; Trisha Hoddinott, Gareth George, Helen Seymour, Dave Jones ac Alan Hughes am gyfrannu gwobrau.

Yn ôl i newyddion