Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Diolch

Diolch a ffarwél i gyn-gadeirydd Panel y Trigolion ac Aelod o’r Bwrdd Jan Harris (ar y chwith) sydd wedi ymddeol fel Cadeirydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Panel y Trigolion yn ddiweddar.

Ysgrifennwyd gan Sam

16 Hyd, 2017

Diolch a ffarwél i gyn-gadeirydd Panel
Diolch a ffarwél i gyn-gadeirydd Panel y Trigolion ac Aelod o’r Bwrdd Jan Harris (ar y chwith) sydd wedi ymddeol fel Cadeirydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Panel y Trigolion yn ddiweddar. Cyflwynydd Cadeirydd ein Bwrdd Chris Edmondson (ar y dde) rodd i Jan.
Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol, Jan – byddwn yn dy golli a gobeithio y byddi’n cadw mewn cysylltiad.

Yn ôl i newyddion