Yn ôl i newyddion

Diolch i bartneriaid

Diolch yn fawr, i'n holl bartneriaid a gyfrannodd amrywiaeth eang o nwyddau Nadolig dros gyfnod y Nadolig i ni ddosbarthu ymysg ein trigolion.

Ysgrifennwyd gan Sam

16 Ion, 2017

Diolch i bartneriaid
Diolch yn fawr, i'n holl bartneriaid a gyfrannodd amrywiaeth eang o nwyddau Nadolig dros gyfnod y Nadolig i ni ddosbarthu ymysg ein trigolion. Cawsom dros 300 o becynnau o nwyddau Nadolig, papur lapio a dros 150 o flychau siocled. Roeddem yn gallu lledaenu llawenydd y Nadolig i dros 380 o gartrefi wrth i'n bws cymunedol gael ei drawsnewid yn 'fws llusg' i gludo Siôn Corn i ddosbarthu'r anrhegion. Rydym yn ddiolchgar iawn i; Auto Service Pont-y-pŵl, Gwasanaethau Saldo Pipe and Construction Services, Aquagas, Mels Customer, Aquadrain, Glanmor, Mira, WRW, Worcester Bosch, Robert Price, Ailgylchu Cymunedol Homemakers, Drysau Total Doors, Aquatreat, Dulux ICI, Rushar a The Design Group.

Yn ôl i newyddion