Yn ôl i newyddion

Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n cael anhawster mynd arlein?

Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n cael anhawster mynd arlein? Siaradwch gyda’n tîm cynhwysiant digidol. Medrent helpu unrhyw breswylydd fynd arlein, rhoi cyngor diduedd ar fand eang fforddiadwy, dyfeisiau a bargeinion sy’n ei gwneud mor hawdd ag y bo modd.

Ysgrifennwyd gan Katie

08 Tach, 2017

Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n cael anhawster mynd arlein?
Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n cael anhawster mynd arlein? Siaradwch gyda’n tîm cynhwysiant digidol. Medrent helpu unrhyw breswylydd fynd arlein, rhoi cyngor diduedd ar fand eang fforddiadwy, dyfeisiau a bargeinion sy’n ei gwneud mor hawdd ag y bo modd. Unwaith y maent wedi dechrau, medrent helpu gydag ebost, siopa a bancio arlein a ffyrdd eraill o gael gwasanaethau arlein.
Yr unig beth sydd angen ei wneud yw ffonio neu e-bostio’r tîm. Ffôn: 01495 745910 neu ebost louise.kingdon@melinhomes.co.uk

Yn ôl i newyddion