Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Dyddiadau Talu Budd-daliadau dros y Nadolig

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi cadarnhau’r dyddiadau talu budd-daliadau ar gyfer cyfnod y Nadolig, mae hyn yn berthnasol i bob budd-dal, nid Credyd Cynhwysol yn unig.

Ysgrifennwyd gan Marcus

16 Rhag, 2019

DyddiadauTaluBudd-daliadaudrosyNadolig
Telir y rhain bob pythefnos (lwfans cymorth cyflogaeth, cymhorthdal incwm a lwfans ceisio gwaith) neu’n fisol (pob budd-dal arall yn cynnwys Credyd Cynhwysol).

• Taliad yn ddyledus : Dydd Mercher, 25 Rhagfyr. Anfonwyd y taliad : Dydd Mawrth 24 Rhagfyr
• Taliad yn ddyledus : Dydd Iau 26 Rhagfyr. Anfonwyd y taliad : Dydd Mawrth 24 Rhagfyr
• Taliad yn ddyledus : Dydd Mercher 1 Ionawr. Anfonwyd y taliad : Dydd Mawrth 31 Rhagfyr

Yn ôl i newyddion