Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar ein prosesau Llywodraethu, Cyflenwi Gwasanaeth a Hyfywedd Ariannol.

Ysgrifennwyd gan Marcus

27 Medi, 2017

Dyfarniad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar ein prosesau Llywodraethu, Cyflenwi Gwasanaeth a Hyfywedd Ariannol. Mae yna’n rhoi ‘Dyfarniad Rheoleiddiol’ ar sut rydym yn gwneud. Bwriad y dyfarniad yw rhoi dealltwriaeth i drigolion a phartneriaid o’n hyfywedd ariannol a pha mor dda rydym yn perfformio. Mae Melin wedi derbyn Safonol ar gyfer y ddau faes, sef y lefel uchaf o sicrhad y gall Llywodraeth Cymru ei rhoi.

Mae’r radd hon yn sicrhau trigolion a phartneriaid bod Melin yn adnabod a rheoli risgiau newydd yn briodol a’n bod yn bodloni gofynion hyfywedd, gyda’r gallu ariannol i ddelio â senarios yn briodol.

Medrwch ddarllen y dyfarniad yn y PDF hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar y dyfarniad hwn, yna cysylltwch â ni.

Byddwn yn y man yn rhyddhau datganiad i fenthycwyr i amlygu’r dyfarniad a’n sefyllfa ariannol.


Yn ôl i newyddion