Yn ôl i newyddion

Ffair haf Garnteg

Mae ein Tîm Cymunedol wedi helpu Ysgol gynradd Leol

Ysgrifennwyd gan Sam

06 Gorff, 2016

Ffair haf Garnteg
Yn ddiweddar, fe wnaethom gefnogi ffair haf Ysgol Gynradd Garnteg. Fe gyfrannodd eich Tîm Cymunedol wobrau raffl i’w helpu i godi arian. Dywedodd aelod o Ffrindiau Ysgol Garnteg “Fe gododd y ffair £352.60 a bydd yr arian yn mynd tuag at ddisgo arswyd y plant ym mis Hydref. Diolchodd i Melin am ein ‘cefnogaeth barhaus'."

Yn ôl i newyddion