Yn ôl i newyddion

Gas

Byddwch yn derbyn llythyr oddi wrthym ni pan fydd yn amser trin eich cyflenwad nwy, fel y gallwch gysylltu â ni i drefnu amser. Gallwch gysylltu ar y ffôn, trwy e-bost, sgwrs fyw, neges testun neu Facebook. Unwaith y byddwch wedi trefnu, sicrhewch eich bod ar gael yn eich cartref ar y dyddiad a’r amser sy’n cael ei gytuno, gallwch wedyn adael pob dim i ni.

Ysgrifennwyd gan Marcus

29 Awst, 2018

Byddwch yn derbyn llythyr oddi wrthym ni pan fydd yn amser trin eich cyflenwad nwy, fel y gallwch gysylltu â ni i drefnu amser. Gallwch gysylltu ar y ffôn, trwy e-bost, sgwrs fyw, neges testun neu Facebook. Unwaith y byddwch wedi trefnu, sicrhewch eich bod ar gael yn eich cartref ar y dyddiad a’r amser sy’n cael ei gytuno, gallwch wedyn adael pob dim i ni.

Os na fyddwch chi ar gael, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda fel y gallwn gael hyd i ddyddiad arall sy’n addas i chi.

Mae cadw eich cartref yn ddiogel yn bwysig iawn. Os nad yw peiriannau nwy yn cael eu gosod a’u trin yn gywir, gallan nhw achosi problemau. Yn gyfreithiol mae’n rhai i ni archwilio fel hyn bob blwyddyn.

Mae ein peirianwyr i gyd ar gofrestr Gas Safe; rhestr o beirianwyr nwy sydd â hawl gyfreithiol i weithio ar beirianwaith nwy. Mae’n bwysig eich bod chi’n trefnu triniaeth flynyddol eich cyflenwad nwy gyda ni er mwyn i’ch cartref fod yn ddiogel

Yn ôl i newyddion